1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa portala Korisnika pozivaidite na stranicu "Postavke pozivanja > rasporede ".

3

Izaberite stavku Novi raspored.

4

Unesite ime rasporeda.

5

Izaberite odgovarajući datum/vreme početka i datum/vreme završetka.

6

Proverite celodnevni događaj i/ili ponavljanja , ako jepotrebno.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Šta dalje

Sada kada je vaš raspored kreiran, možete ga primeniti na postavke selektivnog poziva, upozorenja o prioritetu i/ili na postavke istovremenog prstena.