Otvorite ekran sa informacijama o kameri da biste pročitali informacije o kameri, uključujući verziju firmvera, serijski broj i USB kablove.

Administratori mogu da zatraže ove informacije kada reše problem.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Webex Desk Camera.

2

U traci menija kliknite na Cisco Webex Desk Camera.

3

Kliknite na Podaci o kameri.