Konstantno isporučujemo nove funkcije i poboljšanja za postojeće funkcije. Održavajte firmver fotoaparata autokomadujte tako da dobijate najnovije funkcije i poboljšanja. Za nove funkcije i poboljšanja u svakom izdanju firmvera pogledajte napomene uz izdanje:

Možete da pratite bilo koji od metoda navedenih u sledećim odeljcima da biste nadogradili fotoaparat. Preporučujemo da koristiteCisco čvorište za dodatnu opremu, koji nema zavisnost od drugih aplikacija.

/Cisco čvorište za dodatnu opremuomogućava vam da nadogradite firmver fotoaparata preko Veb pregledača. Alatka automatski proverava model fotoaparata i trenutnu verziju firmvera i pruža vam opciju nadogradnje fotoaparata ako postoji dostupna novija verzija.


 

Imajte na umu sledeće beleške:

  • PosetiteCisco čvorište za dodatnu opremusa najnovijom verzijom Google Chrome-a ili Microsoft Edge-a.

  • Držite fotoaparat povezan sa računarom tokom nadogradnje.

Pre nego što počneš

Zatvorite sve druge aplikacije koje mogu da koriste fotoaparat.

1

Povežite fotoaparat sa računarom.

2

Idite na Cisco Accessory Hub u Veb pregledaču.

3

Kliknite na dugme Povežise.

Dozvolite Veb pregledaču da koristi kameru ako se to od vas zatraži. U suprotnom, Veb pregledač ne može da otkrije kameru.

hvatanje ekrana za matičnu stranicu Cisco Accessory Hub-a
4

Izaberite fotoaparat sa liste upitanih uređaja i kliknite na dugme Poveži se.

5

Pratite uputstva na ekranu.

6

Kada se nadogradnja dovrši, sačekajte oko 30 sekundi da se fotoaparat ponovo pokrene.

/Aplikacija Cisco Desk Cameraproverava da li postoje ispravke kada pokrenete aplikaciju ili ponovo povežete fotoaparat. Takođe redovno pokreće provere ažuriranja kada ga držite otvorenim.

Broj dostupnih ispravki možete videti na kartici " Ispravke ". Broj 1 označava da postoji ispravka za aplikaciju kamere ili firmver fotoaparata. Broj 2 označava da su dostupne ispravke i za aplikaciju kamere i za firmver fotoaparata.

Ako ne vidite dostupnu ispravku, možete ručno da proverite da li postoji novi firmver tako što ćete u odeljku Firmver kliknuti na dugme Proveri da li postoji ispravka.


 

Držite fotoaparat povezan sa računarom tokom nadogradnje.

Pre nego što počneš

Instalirajte aplikaciju kamere i zatvorite sve druge aplikacije koje mogu da koriste fotoaparat.

1

Otvorite prozorAplikacija Cisco Desk Camera.

2

Idite na karticu " Ispravke " i kliknite na dugme "Započni ažuriranje".

3

Kada se nadogradnja dovrši, sačekajte oko 30 sekundi da se fotoaparat ponovo pokrene.

Možete nadograditi fotoaparatAplikacija Webexkada budete upitani. Ako nije pravo vreme da započnete nadogradnju, zatvorite obaveštenje i bićete ponovo upitani kasnije.

Pre nego što počneš

Zatvorite sve druge aplikacije koje mogu da koriste fotoaparat.

1

Kliknite na dugme "Ažuriraj" kada budete upitani da započnete nadogradnju.


 

Održavajte fotoaparat povezanim dok je nadogradnja u toku.

2

Kliknite na dugme Gotovo iz odziva kada se nadogradnja dovrši.

Fotoaparat se ponovo pokreće kada se nadogradnja dovrši.

Aplikacija Cisco Desk Cameravam omogućava da ručno instalirate datoteku firmvera. Ova opcija je korisna ako želite da instalirate prethodnu verziju.


 

Držite fotoaparat povezan sa računarom tokom nadogradnje.

Pre nego što počneš

Nabavite datoteku firmvera i sačuvajte je na lokalnoj disk jedinici.

Datoteku firmvera za fotoaparat možete preuzeti sa sledećih veza. Prijavljivanje je obavezno za preuzimanje.

1

Otvorite prozorAplikacija Cisco Desk Camera.

2

Idite na karticu "Ispravke " i izaberite stavku "Izaberi datoteku".

3

Krećite se do datoteke firmvera i izaberite je sa lokalne disk jedinice i kliknite na dugme Otvori.

Ako izaberete pogrešnu datoteku firmvera, kliknite na dugme Ukloni i izaberite ispravnu datoteku.

4

Kliknite na dugme "Nadogradi " da biste počeli.

5

Kada se nadogradnja dovrši, sačekajte oko 30 sekundi da se fotoaparat ponovo pokrene.