Aplikacija Cisco Desk Camera proverava da li postoje ispravke kada je pokrenete. Takođe pokreće provere ažuriranja kada ga držite otvorenim. Kada se otkrije ispravka aplikacije, aplikacija kamere preuzima ispravku u pozadini.

Broj dostupnih ispravki možete videti na kartici " Ispravke ". Broj 1 označava da postoji ispravka za aplikaciju kamere ili firmver fotoaparata. Broj 2 označava da su dostupne ispravke i za aplikaciju kamere i za firmver fotoaparata.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Idite na karticu "Ispravke" i kliknite na dugme "Ponovo pokreni aplikaciju".

Ako aplikacija kamere pokazuje da je firmver autinski, takođe možete da kliknete na dugme Proveri da li postoji ispravka da biste ručno proverili da li postoji dostupna ispravka.

Snimak ekrana ažuriranja aplikacije kamere