Webex za vladu ne podržava vebinare u prikazu veb-casta.

Zakazivanje

Funkcije i mogućnosti

Vebinari

Webinari u prikazu webcast-a

Events (klasični)

Podrška za mobilne aplikacije Webex Meetings

Da


 

Webinari se ne mogu zakazati pomoću mobilne aplikacije.

Da


 

Webinari u prikazu veb-prezentacije ne mogu da se zakaže ili pokrenu pomoću mobilne aplikacije.

Ne

Webex za podršku vladi

Da


 

Webex za vladu podržava vebinare za planove podrške do 10.000 korisnika.

Ne

Da

Podrška za Webex Planer (Outlook programski dodatak)

Ne

Ne

Da

Raspored sa Webex lokacije

Da

Da

Da

Maksimalni broj učesnika

Na osnovu planski kapaciteta kupljenih sa najviše 10.000 učesnika i 500 domaćina, kohostova i panelista.

Na osnovu planski kapaciteta kupljenih sa najviše 100.000 učesnika i 500 domaćina, kohostova i panelista.


 

Webinari u prikazu veb-prezentacije dostupni su samo za planove koji podržavaju 3000 ili više korisnika.

Događaji 1000 kupaca:1000

Događaji 3000 kupaca:3000

Maksimalan broj domaćina, kohosta i panelista

500

500

1000


 

Ovaj maksimum je uključen u maksimalan broj učesnika.Na primer, ako vaš plan podržava 3000 učesnika, 1000 tih učesnika mogu biti domaćini, kohosti i panelisti.

Webinar/predlošci događaja u planeru

Da

Da

Da

Podešavanje prilagođenih vebinara i tipa sesije

Ne

Ne

Da

Webinarseries (program)

Da

Da

Da

Zakažite vebinar u više vremenskih zona

Da

Da

Da

Dodavanje kohosta ili alternativnog glavnog računarskog računarskog programa

Suorganizator

Suorganizator

Alternativni organizator

Omogućavanje automatskog vežbanja

Da

Da

Ne

Omogući automatsko snimanje

Da

Da

Ne

Prilagođavanje slike na stranici za registraciju

Da

Da

Da

Otpremanje slike zvučnika na stranici za registraciju

Da

Da

Da

Otpremanje webinar/event materijala prilikom zakazivanja

Da

Da

Da

Pozivanje učesnika iz Web planera

Da

Da

Da

Uvezi pozivnu listu iz CSV datoteke

Da

Da

Da

Bio/panelističke informacije govornika

Da

Da

Da

Registracija učesnika

Da

Da

Da

Potrebna opcija registracije ID-a

Da

Da

Da

Lozinka za registraciju

Ne

Ne

Da

Automatsko odobravanje registracije

Da

Da

Da

Implementiši poklopac za registraciju

Da

Da

Da

Prilagođena stranica za registraciju

Da

Da

Ne

Prilagođena landing page stranica

Ako webinar zahteva registraciju

Da

Ne

Zakazivanje API-ja za odmor

Da

Ne

Ne

Podešavanje e-trgovine

Ne

Ne

Da

E-poruka sa pozivnicom

Da


 

Panelisti automatski dobijaju pozivnice nakon zakazivanja.Pozivnice se šalju učesnicima nakon što domaćin odobri njihovu registraciju ili ako ih domaćin doda na vebinar.

Da


 

Panelisti automatski dobijaju pozivnice nakon zakazivanja.Pozivnice se šalju učesnicima nakon što domaćin odobri njihovu registraciju ili ako ih domaćin doda na vebinar.

Da


 

Domaćin može da odluči kada će poslati pozivnice za događaje i ko će ih primiti.

Slanje e-poruka sa pozivnicama za čisti tekst

Da

Da

Da

E-poruke sa podsetnikom

Da

Da

Da

Dodatna e-pošta

Da

Da

Da

Prilagođeni predlošci e-pošte

Da

Da

Da

U vebinaru

Funkcije i mogućnosti

Vebinari

Webinari u prikazu webcast-a

Events (klasični)

Panelista i predvorje učesnika

Ne

Ne

Ne

Ćaskanje sa svima za učesnike, paneliste, domaćine i kohostove

Da

Da

Da

Panelisti mogu da započnu ćaskanje sa učesnicima

Ne

Ne

Da

Pridruživanje putem video uređaja

Panelisti, domaćini i samo kohostovi.

Panelisti, domaćini i samo kohostovi.

Panelisti, domaćini i samo kohostovi.

Maksimalan broj domaćina, kohosta i panelista koji mogu da se pridruže putem video uređaja

200

200

200

Ko može da vidi listu učesnika

Samo domaćin, kohostovi i panelisti mogu da pregledaju listu učesnika.

Samo domaćin, kohostovi i panelisti mogu da pregledaju listu učesnika.

Domaćin može da odluči da li svi učesnici mogu da pregledaju listu učesnika ili samo da dozvole domaćinu, alternativnim domaćinima, prezentatoru i panelistima.

Webex pomoćnik za Webex sastanke

Da

Više informacija potražite u članku Webex pomoćnik za Webex sastanke.

Ne

Ne

Uživo pomoćni natpisi i transkripcija

Da

Ne

Ne

Prevod u realnom vremenu

Da


 
Prevod u realnom vremenu nije dostupan za Webex za Vladu.

Ova kupovina dodatka nije podržana za vebinare u prikazu veb-prezentacije.

Ne

Ne

HD video

Da

Da

Ne

Video zvučnika možete pogledati

Da

Da

Da


 

Samo prvih 1000 učesnika može da vidi video zapis sa zvučnika.

Prilagođavanje i sinhronizacija prikaza faze

Da

Ne

Da

Uvećavanje i umanjivanje u prikazu koordinatne mreže

Da

Ne

Da

Kontrola rasporeda

Da sa postavkama prikaza faze; učesnik može sam da odabere raspored.

Da sa postavkama livestream rasporeda; svi učesnici vide isti raspored.

Da

Zaključaj vebinar/događaj

Da

Da

Da

Učesnik može da prikaže prikaz rasporeda samo za koordinatnu mrežu, stek, aktivni zvučnik ili samo sadržaj

Da

Da

Da

Umereno privremeno priguši ton

Da

Da

Ne

Domaćin/kohostovi mogu da omanu publiku

Da

Ne

Da

Animirane Emoji reakcije

Da

Ne

Ne

Režim muzike

Da

Da

Ne

Uklanjanje buke u pozadini

Da

Da

Da

Ljudi uvide u profile

Da

Ne

Ne

Q&A (samo Webex desktop i web aplikacije)

Da

Da

Da

Upravljanje karticama u Q&A (samo veb aplikacija)

Da

Ne

Ne

Postavite prioritet za pitanja odgovorena usmeno u Q&A (samo veb aplikacija)

Da

Ne

Ne

Anketiranje

Da

Da

Da

SlidoAnketiranje i Q&A Da

 
Slidonije dostupan za Webex za vladu.
Ne Ne
Panel za aplikacije (ugrađene aplikacije) Da Ne Ne

Praćenje pažnje

Ne

Ne

Da

Optimizacija deljenja za kretanje i video zapise

Da

Da

Ne

Sesije za manje grupe učesnika

Da

Ne

Ne

Deljenje video datoteka

Ne

Ne

Da

Deljenje video zapisa

Da

Da

Da

Bele table i beleške

Da

Ne

Da

Post-webinar karakteristike i analitika

Funkcije i mogućnosti

Vebinari

Webinari u prikazu webcast-a

Events (klasični)

Izveštaj o registraciji

Da

Da

Da

Anketa nakon vebinara

Ne

Ne

Da

Izveštaj o prisustvu

Da

Ne

Da

Landing page after the webinar/event has ended

Da

Ne

Da

Snimanje izveštaja o pristupu

Ne

Ne

Da

Izveštaj o aktivnostima (ćaskanje, Q&A i anketiranje)


 

Vebinar mora biti snimljen.

Da

Da

Da