Webex for Government biedt geen ondersteuning voor webinars in de webcastweergave.

Plannen

Functies en mogelijkheden

Webinars

Webinars in webcastweergave

Events (klassiek)

Webex Meetings voor mobiele apps

Ja


 

Webinars kunnen niet worden gepland met de mobiele app.

Ja


 

Webinars in de webcastweergave kunnen niet worden gepland of gestart met de mobiele app.

Nee

Ondersteuning van Webex voor de overheid

Ja


 

Webex for Government ondersteunt webinars voor plannen die tot 10.000 gebruikers ondersteunen.

Nee

Ja

Ondersteuning voor Webex -planner (Outlook-invoegtoepassing)

Ja

Ja

Ja

Plannen vanaf Webex-site

Ja

Ja

Ja

Maximumaantal deelnemers

Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 10.000 deelnemers en 500 hosts, cohosts en panelleden.

Op basis van abonnementscapaciteit die is aangeschaft met een maximum van 100.000 deelnemers en 500 hosts, co-hosts en panelleden.

Events 1000 klanten: 1000

Events 3000 klanten: 3000

Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden

500

500

1000


 

Dit maximum is opgenomen in het maximumaantal deelnemers. Als uw abonnement bijvoorbeeld 3000 deelnemers ondersteunt, kunnen 1000 van die deelnemers hosts, co-hosts en panelleden zijn.

Webinar-/gebeurtenissjablonen in planner

Ja

Ja

Ja

Aangepaste webinars en Sessietype instellen

Nee

Nee

Ja

Webinarserie (programma)

Ja

Ja

Ja

Een webinar plannen in meerdere tijdzones

Ja

Ja

Ja

Een cohost of alternatieve host toevoegen

Co-host

Co-host

Alternatieve host

Automatische oefensessies inschakelen

Ja

Ja

Nee

Automatisch opnemen inschakelen

Ja

Ja

Nee

Afbeelding op registratiepagina aanpassen

Ja

Ja

Ja

Sprekerafbeelding uploaden op registratiepagina

Ja

Ja

Ja

Webinar-/gebeurtenismateriaal uploaden tijdens het plannen

Ja

Ja

Ja

Deelnemers uitnodigen via de planner op de Webex-site

Ja

Ja

Ja

Lijst met uitnodigingen importeren uit CSV-bestand

Ja

Ja

Ja

Bio-informatie van spreker/panellid

Ja

Ja

Ja

Deelnemerregistratie

Ja

Ja

Ja

Optie Registratie-id vereist

Ja

Ja

Ja

Registratiewachtwoord

Nee

Nee

Ja

Automatische goedkeuring registratie

Ja

Ja

Ja

Registratielimiet implementeren

Ja

Ja

Ja

Aangepaste registratiepagina

Ja

Ja

Nee

Aangepaste landingspagina

Als voor webinar registratie is vereist

Ja

Nee

Rest API plannen

Ja

Nee

Nee

E-commerce instellen

Nee

Nee

Ja

Uitnodigingsberichten

Ja


 

Panelleden ontvangen automatisch uitnodigingen na het plannen. Uitnodigingen worden naar deelnemers verzonden nadat de host hun registratie heeft goedgekeurd of als de host ze aan de webinar heeft toegevoegd.

Ja


 

Panelleden ontvangen automatisch uitnodigingen na het plannen. Uitnodigingen worden naar deelnemers verzonden nadat de host hun registratie heeft goedgekeurd of als de host ze aan de webinar heeft toegevoegd.

Ja


 

De host kan bepalen wanneer hij of zij uitnodigingen voor een gebeurtenis verzendt en wie deze ontvangt.

E-mailberichten met uitnodigingen in platte tekst verzenden

Ja

Ja

Ja

Herinneringse-mails

Ja

Ja

Ja

Opvolge-mailberichten

Ja

Ja

Ja

Aangepaste e-mailsjablonen

Ja

Ja

Ja

In webinar

Functies en mogelijkheden

Webinars

Webinars in webcastweergave

Events (klassiek)

Lobby van panelleden en aanwezigen

Nee

Nee

Nee

Chatten met iedereen voor deelnemers, panelleden, host en cohosts

Ja

Ja

Ja

Panelleden kunnen een chat starten met deelnemers

Nee

Nee

Ja

Deelnemen via videoapparaat

Alleen panelleden, hosts en cohosts.

Alleen panelleden, hosts en cohosts.

Alleen panelleden, hosts en cohosts.

Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden dat kan deelnemen via een videoapparaat

200

200

200

Wie kan de deelnemerslijst bekijken

Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken.

Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken.

De host kan bepalen of alle deelnemers de deelnemerslijst mogen bekijken of alleen host, alternatieve hosts, presentator en panelleden mogen zien.

Webex-assistent voor Webex Meetings

Ja

Zie voor meer informatie Webex Assistant voor Webex Meetings .

Nee

Nee

Live ondertiteling en transcriptie

Ja

Ja

Nee

Realtime vertaling

Ja


 
Realtime vertaling is niet beschikbaar voor Webex for Government.

Deze add-on onaankoop wordt niet ondersteund voor webinars in de webcastweergave.

Nee

Nee

HD-video

Ja

Ja

Nee

Video van de spreker kan worden gezien

Ja

Ja

Ja


 

Alleen de eerste 1000 deelnemers kunnen video van de spreker zien.

Weergave van en synchronisatiefase aanpassen

Ja

Nee

Ja

In- en uitzoomen in de rasterweergave

Ja

Nee

Ja

Lay-outregeling

Ja met instellingen voor podiumweergave. De deelnemer kan zijn of haar eigen indeling kiezen.

Ja met de lay-outinstellingen voor livestream; alle deelnemers zien dezelfde lay-out.

Ja

Webinar/gebeurtenis vergrendelen

Ja

Ja

Ja

Deelnemer kan de indelingsweergaven raster, stapel, actieve spreker of alleen inhoud weergeven

Ja

Ja

Ja

Gedempt

Ja

Ja

Nee

Host/co-hosts kunnen het dempen van het publiek opheffen

Ja

Nee

Ja

Emoji-reacties met animaties

Ja

Nee

Nee

Modus Muziek

Ja

Ja

Nee

Verwijderen van achtergrondgeluid

Ja

Ja

Ja

People insights-profielen

Ja

Nee

Nee

vraag en antwoord (alleen Webex-desktop- en web-apps)

Ja

Ja

Ja


 
Vraag en antwoord Slido gebruiken

Tabbladen beheren in vraag en antwoord (alleen web-app)

Ja

Nee

Nee

Prioriteit instellen voor vragen die mondeling zijn beantwoord in vraag en antwoord (alleen web-app)

Ja

Nee

Nee

Enquête

Ja

Ja

Ja


 
Enquêteren Slido gebruiken
SlidoVragenlijsten en Q&AJa

 
Slido is niet beschikbaar voor Webex for Government.
JaNee
Deelvenster Apps (ingesloten apps)JaNeeNee

Aandacht bijhouden

Nee

Nee

Ja

Optimaliseren van delen voor bewegend beeld en video

Ja

Ja

Nee

Deelsessies

Ja

Nee

Nee

Videobestanden delen

Nee

Nee

Ja

Video delen

Ja

Ja

Ja

Whiteboards en aantekeningen

Ja

Nee

Ja

Functies en analyses na de webinar

Functies en mogelijkheden

Webinars

Webinars in webcastweergave

Events (klassiek)

Registratierapport

Ja

Ja

Ja

Enquête na het webinar

Ja

Nee

Ja

Aanwezigheidsrapport

Ja

Ja

Ja

Bestemmingspagina nadat de webinar/gebeurtenis is beëindigd

Ja

Ja

Ja

Rapporten voor opnametoegang

Nee

Nee

Ja

Activiteitenrapport (chat, vraag en antwoord en enquête)


 

De webinar moet worden opgenomen.

Ja

Ja

Ja


 
Haal de chatactiviteit uit het activiteitenrapport van uw webinar. Vraag en antwoord en enquêteactiviteit uit het Slido rapport halen.