Ovaj Webex Room Phone saradničko radno iskustvo za prostore za zbijanje i sale za sastanke. Telefon možete da koristite za pozivanje, deljenje informacija i za saradnju tokom sastanaka. Povežite ekran i možete da sarađujete sa svima u prostoriji.

Uređaj ima dva stanja – "Buđenje" i "Polu-bdenje". Kada je uređaj u stanju stanju stanju u stanju stanju nošenja u stanju polubudenja.

Uređaj budite kada dodirnete ekran LCD ili primite obaveštenje o pozivu ili sastanku.

Telefon ima jednu liniju koja rešava do 2 poziva. Koristi četiri ugrađena mikrofona sa pokrivenošću od 360 stepeni tako da vas ljudi jasno čuju sa udaljenosti do 3 metra (3 m).

Ako koristite Webex Room Phone velikoj prostoriji, uzmite u obzir dva žičana mikrofona proširenja. Ovi dodaci za mikrofone proširuju vašu pokrivenost na 20 x 34 stope (6,1 m x 10 m) i do 22 osobe. Za najbolje rezultate, postavite mikrofone između 3 stope (0,91 m) i 7 stopa (2,1 m) udaljenosti od telefona.


 

Preporučujemo da povežete telefon sa ekranom HDMI ekran kako biste dobili pune prednosti uređaja. Uključene kablove za HDMI koristite samo kada se povežete sa HDMI ekranom ili laptop računarom. Nemojte koristiti druge kablove ili adaptere.

Webex Room Phone

Ovaj Webex Room Phone ima nekoliko dugmadi i hardverskih funkcija koje vam omogućavaju pristup funkcijama telefona.

Upotrebite sledeće slike da biste identifikovali dugmad telefona i stavke hardvera.

Webex Room Phone prikaz
Webex Room Phone isprava pogled

Sledeća tabela opisuje hardverske funkcije na Webex Room Phone.

Tabela 1. Webex Room Phone dugmad i hardver

Funkcija hardvera

Cilj

1. LED traka

Oyna;ava statuse poziva:

 • Zelena, stalna—Aktivni poziv

 • Zelena, trepereća—Dolazni poziv

 • Zelena, pulsirajuća—Poziv na čekanju

 • Crvena, stalna—Poziv sa smanjenim zvukom

2. Priključak za eksterni mikrofon

Kabl kablovskog eksternog mikrofona se ubacuje u priključak.

3. Prigušivanje tona

Uključuje ili isključuje mikrofon. Kada isključite mikrofon, LED traka svetli crveno.

Ako prigušite prigušite prigušite sa telefona, onda i žičani mikrofoni proširenja takođe prigušuju.

4. Jačina tona

Podešava jačinu zvuka zvučnika i utišava dolazni poziv.

5. Početni ekran

Prikazuje poziv , Deli , Sastanci I pridružite Webex Ikone. Videćete samo konfigurisane funkcije.

6. Standby LED

Označava kada je uređaj u režimu pripravnosti.

7. HDMI-in port

Povezuje telefon sa računarom.

8. LAN port

Povezuje telefon sa mrežom.

9. HDMI-izlaz port

Povezuje telefon sa spoljnim ekranom HDMI telefona.

To zavisi od toga kako je mreža podešena, ali ćete možda moći da koristite Webex Room Phone u jednom od dva režima:

 • Deljeni režim – Za osobe koje dele radni prostor ili prostoriju za zbijanje. Ime radnog prostora prikazuje se u gornjem levom uglu telefona. Kalendar sastanaka prikazuje Webex za vaš radni prostor.

  Deljeni režim je podrazumevani režim i dostupan je svima.

 • Lični režim – Za osobe koje imaju namenski radni prostor i zahtevaju lični telefon na poslu. Vidite svoje ime u gornjem levom uglu telefona. Kalendar sastanaka prikazuje lične Webex sastanke.

  Ova funkcija je dostupna samo ako je vaš administrator konfiguriše. Ako je personalni režim dostupan, omogućite ga iz Webex postavki na https://settings.webex.com/.

Početni Webex Room Phone omogućava jednostavan pristup funkcijama.

Dostupnost funkcija se zasniva na tome kako se telefon povezuje sa mrežom. Ako ne vidite ikonu na početnom ekranu, funkcija vam nije dostupna.

Koristite sledeće figure da biste identifikovali ikone početnog ekrana.

Webex Room Phone početni ekran

Sledeća tabela opisuje funkcije početnog ekrana.

Sto 2. Webex Room Phone ikone početnog ekrana

Ikona

Cilj

1. Delite

Dodirnite deli da biste delili informacije na HDMI ekranu ekrana. Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Delite ih Webex – Delite sadržaj sa Webex na ekran.

 • Deljenje gosta – deljenje informacija bez Webex naloga.

 • Deljenje kablovske televizije – deljenje informacija pomoću HDMI kabla.

2. Sastanke

Dodirnite stavku Sastanci da biste prikazali listu planiranih Webex sastanaka ili da biste se pridružili sastanku iz kalendara.

3. Gornji levi ugao ekrana telefona.

Dodirnite gornji levi ugao ekrana telefona da biste podesili svetlinu ekrana ili da biste pristupili meniju sa postavkama telefona.

Status telefona se takođe prikazuje ovde. Crvena tačka Ukazuje na to da telefon ne radi i da zahteva pažnju administratora.

4. Pozovi

Dodirnite poziv da biste pozvali, prikažite listu nedavnih poziva.

5. Pridružite se Webex

Dodirnite pridružite Webex da biste se pridružili Webex sastanku.

Kada ne koristite telefon nekoliko minuta, on ulazi u stanje pripravnosti da bi uštedeo energiju i produžio život uređaja. I uređaj i vaša HDMI ekran ulaze u ovaj režim.

Ova funkcija je dostupna samo ako je vaš administrator konfiguriše.

Postoje tri faze režima pripravnosti:

 • U stanju u stanju žudnje – i telefon i ekran ekrana su budni, ali ne i u upotrebi.

 • Half Awake – Ako je digitalna potpisnost omogućena, na ekranu ekrana ćete videti reklame ili obaveštenja vašeg preduzeća. U suprotnom, videćete upit da dodirnete ekran telefona ili započnete aktivnost.

 • Stanje spavanja – i telefon i ekran za prikaz su tamni. Standby LED svetli belo.

U zavisnosti od konfiguracije telefona, on ulazi u stanje pripravnosti ako se pojavi neki od sledećih uslova:

 • Nema dolaznih poziva dva minuta, ili LCD osetljiv na dodir nije prisluškivan dva minuta

 • Nema zakazanih sastanaka u narednih 30 minuta

 • Nema uparenih uređaja

Za Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) pozivanje pomoću kontrolnog čvorišta i Webex Calling sa kontrolnim čvorištem, administratori konfigurišu ovu funkciju iz kontrolnog čvorišta sa parametrom "Stanje pripravnosti ".

Ali za Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) Pozivanje ove funkcije je uključeno u firmver telefona i ne zahteva konfiguraciju.

Stavite uređaj u stanje pripravnosti kada ćete biti udaljeni od stola. Ovo pomaže u uštedi energije i produženju života uređaja.

Telefon se budi kada primite poziv ili dodirnete LED ekran. Uređaj ne možete da stavite u stanje spavanja ako ste na aktivnom pozivu.

Ova funkcija je dostupna samo ako je vaš administrator konfiguriše.

1

Dodirnite gornji levi ugao ekrana telefona.

2

Dodirnite postavke.

3

Izaberite stanje pripravnosti.

Ako je telefon u spomoća, onda ga morate probuditi da biste mogli da pozovete ili koristite funkciju.

U zavisnosti od konfiguracije uređaja, uradite jednu od sledećih radnji:

 • Dodirnite ekran telefona.
 • Priključite kabl HDMI mrežu.
 • Pokrenite bežični deljeni resurs.
 • Uđite u sobu sa laptopom.
 • Primite poziv ili obaveštenje za predstojeći sastanak.

Uređaj se nadograđuje na novi firmver kada nove funkcije postanu dostupne. Ova nadogradnja se dešava kada prvi put aktivirate uređaj ili kada je nadogradnja dostupna i uređaj je u esnagi.

Kada dođe vreme za nadogradnju uređaja, na uređaju vidite obaveštenje o nadogradnji i počinje tajmer. Ako ništa ne uradite, nadogradnja se nastavlja. Ali ako ste zauzeti, možete da odložite nadogradnju na 6 sati.

Ne možete da odložite kritične nadogradnje.

Ova funkcija je dostupna samo ako je vaš administrator konfiguriše.

Tapnite na dugme "Odloži " da biste odložili nadogradnju.

Ako želite da instalirate trenutno izdanje firmvera, nadogradite telefon sa ovog uređaja. Ova funkcija je dostupna samo ako je vaš administrator konfiguriše.

Iz ovog menija možete da prikažete i trenutnu verziju firmvera i druge informacije vezane za firmver.

1

Dodirnite gornji levi ugao ekrana telefona.

2

Pretraživanje postavki> About ovog uređaja.

3

Pomerite se nadole i odmah dodirnite stavku Nadogradi.

Telefon ima podršku za opcionalni komplet sa dva kablovska eksterna mikrofona. Možete odaljiti mikrofone na razdaljini do 7 stopa (2,13m) od telefona. Za najbolje rezultate, postavite mikrofone između 3 stope (0,91 m) i 7 stopa (2,1 m) udaljenosti od telefona.

1

Uključite jedan kraj mikrofona u priključak sa strane telefona.

2

Razvucite kabl mikrofona do željenog položaja.

Sledeća slika prikazuje instalaciju kablovskog eksternog mikrofona.

Wired Expansion Microphone Installation
Instaliacija eksternog kablovskog mikrofona

Da biste na najbolji način izašli iz telefona, koristite ga sa Webex aplikacijom. Kada se povežete, možete da sarađujete sa saradnicima tako što ćete deliti ideje i imati sastanke.

Više informacija potražite u članku "Webex aplikacija se automatski povezuje sa uređajima za sobu i radni sto" ( https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) ili "Koristi aplikaciju za radnu površinu Webex Meetings" ( https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App).

Da biste očistili Webex Room Phone, koristite samo suvu meku krpu za nežno brisanje telefona i ekrana telefona. Nemojte nanositi tečnosti ili pudere direktno na telefon. Kao i kod sve ne-meteorološki izolovane elektronike, tečnosti i puderi mogu da oštete komponente i izazovu kvarove.

Postoje posebni uslovi koji važe za hardversku garanciju i razne usluge koje možete da koristite u garantnom periodu.

Vaša zvanična izjava o garanciji, uključujući garancije i ugovore o licenci koji se primenjuju na Cisco softver, dostupna je na: Garancije proizvoda.