1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju , azatim izaberite stavku Sastanci.

2

Pronađite sastanak ili događaj, a zatim izaberite stavku Registracija.


 

Veza "Registracija" se pojavljuje samo za sastanke i događaje za koje ste zahtevali registraciju.

3

Odaberite da li želite da prikažete registrante po statusu ili da pregledate celu listu registratora:

  • Neobrađeno – Navodi registratore koje niste prihvatili ili odbacili.

  • Prihvaćeno– Navodi registrante koje ste prihvatili.

  • Odbijeno– Navodi registratore koje ste odbili.

  • Svi– Navodi sve registratore (neobrađeni, prihvaćeni i odbijeni).

4

Izvezite listu svih registratora izborom Izvezi.

Stranica "Upravljanje registracijom" i dugme "Izvezi"

Možete odabrati da otvorite datoteku u podržanoj aplikaciji ili da je sačuvate na uređaju. Datoteka sadrži sledeće detalje za svakog registratora:

  • Ime

  • Status (status "Neobrađeno", "Prihvaćeno" ili "Odbijeno")

  • E-adresa

  • Kada se registruje (datum i vreme)