1

Влезте във вашия Webex сайт, след което изберете Календар.

2

Намерете събранието или webinar, след което изберете Регистрация.


 

Връзката регистрация се появява само за събрания и уебинари , за които сте изисквали регистрация.

3

Изберете дали да преглеждате регистрантите по статус, или да прегледате пълния списък на регистрантите:

  • Чакащи—Изброява регистрантите, които не сте приели или отхвърлили.

  • Прието—Изброява регистрантите, които сте приели.

  • Отхвърлени—Списъци регистранти, които сте отхвърлили.

  • Всички—Изброява всички регистранти (Чакащи, Приети и Отхвърлени).

4

Експортирайте списък на всички регистранти, като изберете Експортиране.

Управление на страницата за регистрация и бутона Експортиране

Можете да изберете да отворите файла в поддържано приложение или да запишете файла на вашето устройство. Файлът включва следните подробности за всеки регистрант:

  • Име

  • Състояние (Чакащи, Приети или Отхвърлени)

  • Имейл адрес

  • Когато е регистриран (дата и час)