1

Zaloguj się do witryny webex, a następnie wybierz pozycję Kalendarz.

2

Znajdź spotkanie lub seminarium internetowe, a następnie wybierz pozycję Rejestracja.


 

Link Rejestracja pojawia się tylko w przypadku spotkań i webinariów , na które wymagana jest rejestracja.

3

Wybierz, czy mają być przeglądane przez rejestrujących według statusu, czy też aby wyświetlić pełną listę rejestrujących:

  • Oczekujące— wyświetla listę rejestrujących, których nie zaakceptowałeś lub nie odrzuciłeś.

  • Zaakceptowane— wyświetla listę zaakceptowanych rejestrujących.

  • Odrzucone— wyświetla listę odrzuconych rejestrujących.

  • Wszystkie—Wyświetla listę wszystkich rejestrujących (oczekujące, zaakceptowane i odrzucone).

4

Wyeksportuj listę wszystkich rejestrujących, wybierając Eksportujopcję .

Zarządzanie stroną rejestracji i przyciskiem Eksportuj

Można otworzyć plik w obsługiwanej aplikacji lub zapisać plik na urządzeniu. Plik zawiera następujące szczegóły dla każdego rejestrującego:

  • Nazwa

  • Stan (oczekujące, zaakceptowane lub odrzucone)

  • Adres e-mail

  • Po zarejestrowaniu (data i godzina)