1

Přihlaste se k webu Webex a pak vyberte Schůzky.

2

Najděte schůzku nebo událost a pak vyberte Registrace.


 

Odkaz Registrace se zobrazí pouze pro schůzky a události, pro které jste požadovali registraci.

3

Zvolte, zda chcete zobrazit žadatele o registraci podle stavu nebo zobrazit úplný seznam žadatelů o registraci:

  • Čeká navyřízení – Zobrazí seznam žadatelů o registraci, které jste nepřijali nebo neodmítli.

  • Přijato– Zobrazí seznam přijatých žadatelů o registraci.

  • Odmítnuto– Zobrazí seznam žadatelů o registraci, které jste odmítli.

  • Vše– zobrazí seznam všech žadatelů o registraci (čekajících, přijatých a odmítnutých).

4

Exportujte seznam všech žadatelů o registraci výběrem možnosti Exportovat.

Stránka Spravovat registraci a tlačítko Exportovat

Soubor můžete otevřít v podporované aplikaci nebo soubor uložit do zařízení. Soubor obsahuje následující podrobnosti pro každého žadatele o registraci:

  • Název

  • Stav (čeká na vyřízení, přijetí nebo zamítnuto)

  • E-mailová adresa

  • Při registraci (datum a čas)