1

היכנס לאתר Webex שלך ולאחר מכן בחר לוח שנה.

2

מצא את הפגישה או את הסמינר המקווןולאחר מכן בחר הרשמה.


 

הקישור 'הרשמה' מופיע רק עבור פגישות וסמינרים מקוונים שעבורם דרשת להירשם.

3

בחר אם להציג את הנרשמים לפי מצב, או להציג את הרשימה המלאה של הנרשמים:

  • ממתין– מפרט את הנרשמים שלא קיבלת או דחית.

  • התקבל – מפרט את הנרשמים שקיבלת.

  • נדחה– מפרט את הנרשמים שדחת.

  • הכל- מפרט את כל הנרשמים (ממתינים, מתקבלים ונדחו).

4

ייצא רשימה של כל הנרשמים על-ידי בחירה יצא.

נהל את דף הרישום ואת לחצן הייצוא

באפשרותך לבחור לפתוח את הקובץ ביישום נתמך, או לשמור את הקובץ במכשיר שלך. הקובץ כולל את הפרטים הבאים עבור כל נרשם:

  • שם

  • סטטוס (ממתין, מתקבל או נדחה)

  • כתובת דוא"ל

  • כאשר רשום (תאריך ושעה)