Gjelder for: Webex Meetings og Webex Events (ny)

1

Logg på Webex-nettstedet, og velg deretter Møter.

2

Finn møtet eller hendelsen, og velg deretter Registrering.


 

Registrering-koblingen vises bare for møter og hendelser du har krevd registrering for.

3

Velg om du vil vise registranter etter status eller den fullstendige listen over registranter:

  • Venter – Viser registrantene du ikke har godtatt eller avvist.

  • Godtatt – Viser registranter du har godtatt.

  • Avvist – Viser registranter du har avvist.

  • Alle – Viser alle registranter (Venter, Godtatt og Avvist).

4

Eksporter en liste over alle registranter ved å velge Eksporter.

Administrer Registrering-siden og Eksporter-knappen

Du kan velge å åpne filen i et støttet program eller lagre filen på enheten. Filen inneholder følgende informasjon for hver registrant:

  • Navn

  • Status (venter, godtatt eller avvist)

  • E-postadresse

  • Når vedkommende ble registrert (dato og klokkeslett)