Kako da dozvolim Webex Meetings saobraćaj na svojoj mreži?

Ovaj članak je namenjen administratorima mreže koji žele da podrže Webex Meetings uređaje za klijenta i video saradnju za upotrebu na mreži svoje kompanije. Vodič pokriva portove, opsege IP i domene potrebne klijentu sastanka, uređajima za video saradnju i Webex Edge zvuku.

Ako se pridružujete sastanku Webex Meetings iz bilo koje od sledećih aplikacija ili uređaja, koristite ovaj članak:

 • Aplikacija Webex (zasnovana na radnoj površini, mobilnom uređaju i na vebu)
 • Webex uređaji registrovani u oblaku (uključujući Webex table)
Webex veb-lokacija, Webex aplikacija za radnu površinu / alatke za produktivnost, Webex Meetings za Android/iOS, Webex veb-aplikacija
ProtokolBroj(evi) portaSmerTip pristupaKomentari
TCP80 / 443OdlazniPort za Webex klijentski pristup i Webex Events (audio strimovanje)Webex signalizacioni port klijenta se koristi za razmenu informacija o početnom podešavanju sastanka. Rezervni port za mogućnost povezivanja sa medijima kada UDP portovi nisu otvoreni u zaštitnom zidu. Prenos Webex Events audio emitovanja.
TCP/UDP53OdlazniDNSKoristi se za DNS pretraživanja u cilju otkrivanja IP adresa Webex servera u oblaku. Iako se tipična DNS pretraživanja obavljaju preko UDP protokola, neka mogu zahtevati TCP, ako se odgovori na upit ne uklapaju u UDP pakete.
UDP9000Odlazni na WebexPrimarni Webex klijentski mediji (VoIP i video RTP)Port za Webex klijentske medije koristi se za razmenu strimovanja zvuka sa računara, video prenosa sa veb-kamere i deljenja sadržaja. Otvaranje ovog porta je neophodno kako bi se obezbedio najbolji mogući medijski doživljaj
TCP5004, 443, 80Odlazni na WebexAlternativni Webex klijentski mediji (VoIP i video RTP)Rezervni portovi za mogućnost povezivanja sa medijima kada UDP port 9000 nije otvoren u zaštitnom zidu
TCP/UDPEfemerni portovi specifični za operativni sistemDolazniPovratni saobraćaj sa platforme WebexWebex će komunicirati sa odredišnim portom primljenim kada je klijent uspostavio vezu.  Potrebno je konfigurisati zaštitni zid tako da dozvoli prolazak ovih povratnih veza. 
 
TCP443DolazniBlizinaUređaj za povezivanje mora da ima putanju koja ima mogućnost IPv4 rute između sebe i uređaja koji koristi HTTPS.
UDP5004OdlazniWebex klijentski medijiUDP port  5004 se koristi za deljenje van sastanaka sa Cisco uređajima za video saradnju.
 

Ovi portovi su navedeni samo kao referenca.  Sve detalje potražite u vodiču za primenu / preporuci proizvođača.

ProtokolBroj(evi) portaSmerTip pristupaKomentari
TCP5060–5070OdlazniSIP signaliziranjeWebex Media Edge osluškuje na portovima 5060-5070.

Za više informacija pogledajte vodič za konfigurisanje određene usluge koja se koristi: Cisco Webex Meeting Center Video Conferencing Enterprise Deployment Guide.pdf
TCP5060, 5061 i 5065DolazniSIP signaliziranjeDolazni SIP signalizacioni saobraćaj iz Webex oblaka
TCP/UDP1719, 1720 i port 15000-19999Dolazni i odlazniLS za H.323Ako krajnja tačka zahteva komunikaciju čuvara mrežnog prolaza, otvorite i port 1719, koji uključuje Lifesize.
TCP/UDPEfemerni portovi
36000-59999
Dolazni i odlazniPortovi za medijeAko koristite Cisco Expressway, opsezi medija moraju biti podešeni na 36000-59999. Ako koristite krajnju tačku ili kontrolu poziva treće strane, oni moraju biti konfigurisani tako da koriste ovaj opseg.

Za lokalne video uređaje mrežna konfiguracija pogledajte Cisco Expressway IP porta – vodič za konfiguraciju.

Za uputstvo za primenu video integracije sa uslugom Microsoft Teams (VIMT) pogledajte primenu Webex video integracije za Microsoft Teams.

ProtokolBroj(evi) portaSmerTip pristupaKomentari
TCP5061, 5062DolazniSIP signaliziranjeDolazno SIP signaliziranje za Webex Edge Audio
TCP5061, 5065OdlazniSIP signaliziranjeOdlazno SIP signaliziranje za Webex Edge Audio
TCP/UDPEfemerni portovi
8000–59999
Dolazni i odlazniPortovi za medijeU zaštitnom zidu preduzeća, rupice moraju da budu otvorene za dolazni saobraćaj ka serveru Expressway u opsegu portova od 8000 do 59999
 • 23.89.0.0/16 (CIDR) ili 23.89.0.0 – 23.89.255.255 (mrežni opseg)
 • 62.109.192.0/18 (CIDR) ili 62.109.192.0 – 62.109.255.255 (mrežni opseg)
 • 64.68.96.0/19 (CIDR) ili 64.68.96.0 – 64.68.127.255 (mrežni opseg)
 • 66.114.160.0/20 (CIDR) ili 66.114.160.0 – 66.114.175.255 (mrežni opseg)
 • 66.163.32.0/19 (CIDR) ili 66.163.32.0 – 66.163.63.255 (mrežni opseg)
 • 69.26.160.0/19 (CIDR) ili 69.26.160.0 – 69.26.191.255 (mrežni opseg)
 • 114.29.192.0/19 (CIDR) ili 114.29.192.0 – 114.29.223.255 (mrežni opseg)
 • 150.253.128.0/17 (CIDR) ili 150.253.128.0 – 150.253.255.255 (mrežni opseg)
 • 170.72.0.0/16 (CIDR) ili 170.72.0.0 – 170.72.255.255 (mrežni opseg)
 • 170.133.128.0/18 (CIDR) ili 170.133.128.0 – 170.133.191.255 (mrežni opseg)
 • 173.39.224.0/19 (CIDR) ili 173.39.224.0 – 173.39.255.255 (mrežni opseg)
 • 173.243.0.0/20 (CIDR) ili 173.243.0.0 – 173.243.15.255 (mrežni opseg)
 • 207.182.160.0/19 (CIDR) ili 207.182.160.0 – 207.182.191.255 (mrežni opseg)
 • 209.197.192.0/19 (CIDR) ili 209.197.192.0 – 209.197.223.255 (mrežni opseg)
 • 210.4.192.0/20 (CIDR) ili 210.4.192.0 – 210.4.207.255 (mrežni opseg)
 • 216.151.128.0/19 (CIDR) ili 216.151.128.0 – 216.151.159.255 (mrežni opseg)
 • 144.196.0.0/16  (CIDR) ili 144.196.0.0 – 144.196.255.255 (mrežni opseg)
 • 163.129.0.0/16  (CIDR) ili 163.129.0.0 – 163.129.255.255 (mrežni opseg)

Webex preporučuje da sadržaj ne bude keširan ni u jednom trenutku. Klijenti za sastanke koji se povezuju sa aplikacijom Webex Meetings koristiće sledeće domene:

Tip klijentaDomen(i) 
Aplikacija za radnu površinu Webex Meetings*.wbx2.com
*.ciscospark.com
*.webexcontent.com

 
Webex klijenti za radnu površinu (Mac/PC, uključujući WebApp lakog klijenta zasnovanog na pregledaču) koji se povezuju sa aplikacijom Webex Meetings*.webex.com
Lokalni SIP/H323 uređaji koji upućuju poziv u Webex sastanak (ili primaju poziv iz njega)*.webex.com (imajte u vidu da je dostupno i biranje IP adrese)
Webex klijenti za mobilne uređaje (iOS, Android) koji se povezuju sa aplikacijom Webex Meetings*.webex.com
Validacija sertifikata*.identrust.com
*.quovadisglobal.com
*.digicert.com
*.godaddy.com
*.lencr.org
*.intel.com
Integracija informacija o učesnicima*.accompany.com
Webex Meetings analitika performansi lokacije i aplikacija Webex*.eum-appdynamics.com
*.appdynamics.com
Webex Events vebkastovi (samo za učesnike)*.vbrickrev.com
Koristi se za Slido PPT programski dodatak i da bi se omogućilo Slido veb-stranicama da kreiraju ankete/kvizove u sesiji pre sastanka*.slido.com
*.sli.do
*.data.logentries.com
Ako imate klijente za radnu površinu aplikacije Webex, uređaje registrovane u oblaku (uključujući Webex table) koji se povezuju sa aplikacijom Webex Meetings, takođe morate da dozvolite listu domena navedenih na https://help.webex.com/WBX000028782/Network-Requirements-for-Webex-Teams-Services 
Sve Webex hostovane usluge se oglašavaju pod AS13445, pogledajte Webex smernice za povezivanje ravnopravnih uređaja. Ovde nisu uključene usluge koje hostuju drugi pružaoci usluga.  Tu spadaju TSP partnerski sistemi ili naši partnere za isporuku sadržaja.  Ako se povezujete sa sistemima koje hostuju partneri kao što je partnerski VoIP sistem, obratite se partneru za odgovarajuće IP adrese i portove.

Uputstvo za IPS zaštitni zid:
 • Zaobiđite IPS zaštitnog zida ili druge vrste DoS zaštite (dozvoljene) za Webex saobraćaj (definisan Webex IP CIDR blokovima), posebno medijski saobraćaj.
 • Ako se IPS ne može zaobići, potrebno je podesiti odgovaraju veličinu kako bi se osiguralo da IPS ima dovoljan kapacitet za regulisanje audio i video propusne moći za veliki broj učesnika.
 • Ako se IPS ne može zaobići, potrebno je pravilno i precizno podešavanje potpisa i praga kako Webex saobraćaj ne bi bio pogrešno klasifikovan, pa samim tim i da ne bi opao.
 • Pratite upozorenja IPS zaštitnog zida kako biste istražili bilo koje IPS upozorenje o Webex saobraćaju.
Napomena: Webex prosleđuje sledeće korisničke agente tokom utiltp procesa na platformi Webex, pa im treba omogućiti da prođu kroz zaštitni zid agencije:
 • UserAgent=WebexInMeetingWin
 • UserAgent=WebexInMeetingMac
 • UserAgent=prefetchDocShow
 • UserAgent=standby

Uputstvo za proxy servere:
 • Webex klijent za sastanke ne podržava SNI proširenje za TLS medijske veze. Ako proxy server zahteva prisustvo SNI proširenja, može doći do neuspešnog povezivanja sa Webex audio i video uslugama.
Datum revizijeNove i izmenjene informacije
1/09/2024Istek članka je uklonjen (nisu izvršene nikakve promene mrežnih zahteva)
11/20/2023Čišćenje teksta članka (nisu izvršene nikakve promene mrežnih zahteva)
10/09/2023Uključena je veza do VIMT doka
1.6.2023.Informacije o kineskom klasteru su uklonjene.
11.4.2023.Dodate su nove IP podmreže za medije (144.196.0.0/16 (CIDR) ili 144.196.0.0 – 144.196.255.255 (mrežni opseg)
163.129.0.0/16 (CIDR) ili 163.129.0.0 – 163.129.255.255 (mrežni opseg).
24. oktobar 2022.Ažurirano zbog inkluzivnog jezika
21. decembar 2021.Dodat je UDP port 5004 Odlazni na Webex klijent za medije
11. novembar 2021.Dodat je domen *.intel.com u potrebnoj validaciji sertifikata.
4. novembar 2021.Ažuriran je *.letcr.org na *.lencr.org sertifikat
27. oktobar 2021.Dodati su *.godaddy.com i *.letcr.org sertifikat 
4. oktobar 2021.Uklonjeni su domeni *.walkme.com i s3.walkmeusercontent.com iz tabele domena jer više nisu potrebni.
25. avgust 2021.Promenjen je domen *.webexcontent.com (1) u *.webexcontent.com
29. jul 2021.Dodata je URL adresa *.webexcontent.com (1) za skladište datoteka
8. jul 2021.Uklonjen je opseg 20.68.154.0 – 20.68.154.255
25. jun 2021.Dodati su domeni *.appdynamics.com i s3.walkmeusercontent.com na listu
11. maj 2021.Lista IP adresa je raspoređena po redosledu.
6. maj 2021.Dodat je opseg 20.68.154.0/24 (CIDR) ili 20.68.154.0 – 20.68.154.255 (mrežni opseg) samo za medijski saobraćaj Cisco Webex video integracije za Microsoft Teams (Microsoft CVI).
28. april 2021.Dodati su domeni za Slido PPT programski dodatak i da bi se omogućilo Slido veb-stranicama da kreiraju ankete/kvizove u sesiji pre sastanka
27. april 2021.Dodat je 23.89.0.0/16 (CIDR) ili 23.89.0.0 – 23.89.255.255 (mrežni opseg) za Webex Edge Audio
26. april 2021.Dodati su korisnički agenti u Webex tokom utiltp procesa.
15.4.2021.Dodat je domen *.vbrickrev.com za Webex Events vebkastove.
1. april 2021.Domeni koji treba da budu dozvoljeni – tabela je ažurirana.
15. mart 2021.Dodat je domen IdenTrust sertifikata.
10. mart 2021.Uklonjen je UDP 5004 Odlazni na Webex
23. februar 2021.Dodato: UDP port: 9000, 5004 i TCP: 5004, 443, 80 Webex klijentski mediji
6. januar 2021.Dodat je opseg izlaznog porta TCP/UDP efemernih portova.
7. decembar 2020.Dodat je odeljak: Uputstvo za proxy servere
23. oktobar 2020.Dodat je *.eum-appdynamics.com u domene
31. jul 2020.Dodati su domeni *.wbx2.com i *.ciscospark.com
27. jul 2020.Dodat je 170.72.0.0/16 (CIDR) ili 170.72.0.0 – 170.72.255.255 (mrežni opseg)
24. jul 2020.Dodato je uputstvo za IPS zaštitni zid
1. jun 2020.
 • Dodata je lista dozvoljenih domena za funkcije Informacije o učesnicima i WalkMe
 • Dodat je TCP 443 ulazni port
 • Dodat je vodič za konfigurisanje za lokalnu mrežu video uređaja
29. april 2020.Dodat je*.digicert.com za validaciju sertifikata
22. april 2020.Dodat je novi IP opseg 150.253.128.0/17
27. mart 2020.Uvodni pasus je dodat u Rešenju.  Ažurirani su komentari za tabelu „Webex veb-lokacija, Webex aplikacija za radnu površinu / alatke za produktivnost, Webex Meetings za Android/iOS, Webex veb-aplikacija“
3. mart 2020.Ažurirani su izuzeci portova
14. februar 2020.UDP 9000 za AB je uklonjen i dodato je „Audio emitovanje je dostupno samo na TCP portu 443“.
29. januar 2020.Kolona tipa pristupa: Alternativni Webex klijentski mediji (VoIP i video RTP)
11. decembar 2019.Dodat je „port 80“ u tabeli 1 – red # 4.
30. oktobar 2019.Za Edge Audio – U zaštitnom zidu preduzeća, rupice moraju da budu otvorene za dolazni saobraćaj ka serveru Expressway u opsegu portova od 8000 do 59999
25. jul 2019.Ažuriran je tekst za UDP 9000 i dodat je potpuno nov red za TCP 5004.  S obzirom na to da će port TCP 5004 biti odložen od izdanja 39.7.
27. jun 2019.Dodat je zahtev za domen *.accompany.com za Informacije o učesnicima
23. maj 2019.Dodat je opseg 170.133.128.0/18
27. februar 2019.Dodate su informacije za vezu o klasterima za Kinu do novog članka WBX9000018173
Da li je ovaj članak bio koristan?