NBR snimanje se zamrzava/zaseda u baferingu tokom reprodukcije

NBR snimanje visi o baferu tokom reprodukcije.

Snimanje zasnovano na mreži se zamrzava tokom reprodukcije.

Napomena:Ovaj problem je specifičan za Dell računare.Ako niste korisnik Dell računara, pogledajte: WBX83982 - NBR-u je potrebno mnogo vremena da bafer, a preuzeta datoteka neće reći - greška:"Format datoteke nije važeći"

Uzrok:
Ovo je uzrokovano određenim verzijama Realtek audio upravljačkog programa koje izdaje Dell.

Rešenje:Da
biste rešili problem, preuzmite audio upravljačke programe za vaš operativni sistem na Realtek veb lokaciji: http://www.realtek.com/.

Da li je ovaj članak bio koristan?