Greška:'Informacije o nalogu su nevažeće ili ste otkazali prijavljivanje.Pokušajte ponovo ili se obratite administratoru lokacije.'

Greška:'Informacije o nalogu su nevažeće ili ste otkazali prijavljivanje.Pokušajte ponovo ili se obratite administratoru lokacije.'

Greška:'Informacije o nalogu su nevažeće ili ste otkazali prijavljivanje.Pokušajte ponovo ili se obratite administratoru lokacije.' prilikom zakazivanja sastanka u programu Outlook.


Uzrok:Do ove greške dolazi ako serveru za jedinstveno prijavljivanje vašeg preduzeća nije dostupno van mreže vašeg preduzeća.


Rešenje:

Obratite se IT odeljenju vašeg preduzeća za pomoć kako bi server jedinstvenog prijavljivanja bio dostupan javnom internetu.

Ako je moguće, koristite VPN vezu sa mrežom preduzeća da biste zaobišli ovaj problem.

Da li je ovaj članak bio koristan?