Fel: "din konto information är ogiltig eller så har du avbrutit inloggningen. Försök igen eller kontakta din webbplatsadministratör.

Fel: "din konto information är ogiltig eller så har du avbrutit inloggningen. Försök igen eller kontakta din webbplatsadministratör.

Fel: "din konto information är ogiltig eller så har du avbrutit inloggningen. Försök igen eller kontakta din webbplatsadministratör. "när du schemalägger ett möte i Outlook.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Orsak:
det här felet uppstår om ditt företags enkla inloggnings Server inte är tillgängligt utanför ditt företags nätverk.

Lösning:

Kontakta ditt företags IT-avdelning för att få hjälp med att göra servern för enkel inloggning tillgänglig för offentliga Internet.

Om det är möjligt ska du använda en VPN-anslutning till ditt företags nätverk för att undvika det här problemet.

Var den här artikeln användbar?