1

Dodirnite osobu ili prostor sa liste prostora.

2

Dodirnite područje poruke, a zatim unesite poruku.

U poruke možete da uključite datoteke i dodate ličnost sa emodžiima ili animiranim GIF-cima . Takođe možete da pošaljete poruku broj telefona svako može da pozove.

3

Dodirnite , da biste poslali poruku.

1

Dodirnite osobu ili prostor sa liste prostora.

2

Dodirnite područje poruke, a zatim unesite poruku.

U poruke možete da uključite datoteke i dodate ličnost sa emodžiima ili animiranim GIF-cima . Takođe možete da pošaljete poruku broj telefona svako može da pozove.

3

Dodirnite da biste poslali poruku.