1

Vyberte osobu nebo prostor ze seznamu prostorů.

2

Klikněte na oblast zprávy a napište zprávu.

Můžete zahrnout soubory nebo přidat osobnost pomocí emodži nebo animovaných GIFůa také přidat formátování nebo Markdown, aby vaše zprávy vynikly nebo byly čitelnější. Můžete také poslat telefonní číslo a kdokoli může zavolat.

3

Kliknutím nebo stisknutím klávesy Enter zprávuodešlete.

1

Klepněte na osobu nebo prostor ze seznamu prostorů.

2

Klepněte na oblast zprávy a napište zprávu.

Do svých zpráv můžete zahrnout soubory a přidat osobnost pomocí emodži nebo animovaných GIFů. Můžete také poslat telefonní číslo a kdokoli může zavolat.

3

Klepnutím na , odešlete zprávu.

1

Klepněte na osobu nebo prostor ze seznamu prostorů.

2

Klepněte na oblast zprávy a napište zprávu.

Do svých zpráv můžete zahrnout soubory a přidat osobnost pomocí emodži nebo animovaných GIFů. Můžete také poslat telefonní číslo a kdokoli může zavolat.

3

Klepnutím odešlete zprávu.

1

Vyberte osobu nebo prostor ze seznamu prostorů.

2

Klikněte na oblast zprávy a napište zprávu.

Můžete zahrnout soubory, přidat osobnost pomocí emodži nebo animovaných GIFůa také přidat formátování nebo Markdown, aby vaše zprávy vynikly nebo byly snadněji čitelné. Můžete také poslat telefonní číslo a kdokoli může zavolat.

3

Stisknutím klávesy Enter odešlete zprávu.