1

Idite na https://settings.webex.com Webex poziv.

2

U prozoru Pozivanje korisničkog portala kliknite na " Podešavanja poziva".

3

Idite na odbijanje anonimnog poziva i uključite preklopnik.

4

Kliknite na Sačuvaj.

1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > Pozivanje > poziva.

2

Idite na odbijanje anonimnog poziva i uključite preklopnik.

3

Kliknite na Sačuvaj.