1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu Calling User Portal klikněte na možnost Nastavení volání.

3

Přejděte do části Odmítnutí anonymního hovoru a zapněte přepínač.

4

Klikněte na možnost Uložit.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Odmítnutí anonymního hovoru a zapněte přepínač.

3

Klikněte na možnost Uložit.