1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר Webex Calling.

2

מפורטל משתמשי השיחות, לחץ על הגדרות שיחה.

3

עבור אל דחיית שיחה אנונימית והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

4

לחץ על שמור.

1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל דחיית שיחה אנונימית והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

3

לחץ על שמור.