1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר שיחותWebex.

2

מפורטל המשתמשים המתקשרים, לחץ על הגדרותשיחה.

3

החלף על דחיית שיחה אנונימית.

4

לחץ על שמור.