U Webex Webinarima su podrazumevano omogućene sledeće opcije:

 • Alatka za beleške

 • Deljeni resurs aplikacije

 • Daljinsko upravljanje deljenjem aplikacija

 • Ćaskanje

 • Deljenje radne površine

 • Daljinsko upravljanje deljenjem radne površine

 • Deljenje dokumenata i prezentacija

 • Prenos datoteka

 • Sesija obuke

 • Pitanja i odgovori

 • Snimanje – lokalni računar

 • Snimanje – mreža

 • Deljenje veb-pregledača

 • Deljenje Web pregledača – daljinski upravljač

 • Bela tabla

Ako je potrebno da isključite ili uključite vebinare u prikazu Vebcast-a za vašu lokaciju, pogledajte članak Omogućavanje prikaza Veb prezentacije.

Pre nego što počneš

Obratite se menadžeru za uspeh korisnika da biste omogućili ovu funkciju za svoju lokaciju.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > opcijama".

2

Pomerite se nadole do opcija lokacije i proverite opciju "Omogući prilagođene opcije za Webex Webinare".

Šta dalje

Kada omogućite ovu funkciju, možete da prilagodite dostupne funkcije postojećim i novim korisnicima.

 • Postojeći korisnici – Korisničkoupravljanje > Uređivanje korisnika

 • Novi korisnici – korisničkoupravljanje > dodavanje korisnika

Druga mogućnost je da izvezete korisnika i koristite . CSV metod za grupno ažuriranje ovih postavki. Više informacija potražite u članku Referenca webex CSV formata datoteke.

Pre nego što počneš

Obratite se menadžeru za uspeh korisnika da biste omogućili ovu funkciju za svoju lokaciju.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.com, idite na stavku Usluge i izaberite stavku Sastanak.

2

Odaberite Webex lokaciju za kojuželite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfiguriši lokaciju".

3

U okviru Uobičajene postavkeizaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije proverite opcije "Omogući prilagođene opcije za Webex Webinare".

Šta dalje

Kada uključite ovu funkciju, novi korisnici automatski dobijaju sve funkcije Webex Webinars .

Da biste prilagodili dostupne funkcije, kliknite na dugme "Korisnici", a zatim izaberite korisnika za uređivanje. Izaberite karticu Sastanci , a zatim odaberite lokaciju. Pomerite se nadole i izaberite stavku Više opcija korisničkih postavki i kodova za praćenje.


. CSV metod za grupno ažuriranje korisnika ne uključuje postavke za Webex Webinars. Više informacija potražite u članku Uvoz i izvoz CSV datoteka Webex sastanaka u Webex kontrolnom čvorištu.