Som standard är följande alternativ aktiverade i Webex Webinars:

 • Komnoteringsverktyg

 • Program dela

 • Fjärrkontrollerad programdelning

 • Chatta

 • Skrivbordsdelning

 • Fjärrkontrollerad skrivbordsdelning

 • Dela dokument och presentation

 • Filöverföring

 • Övningssession

 • Vanliga frågor

 • Inspelning – lokal dator

 • Inspelning – nätverk

 • Webbläsardelning

 • webbläsardelning – fjärrkontroll

 • Whiteboard

Om du behöver stänga av eller slå på webbsingarer i webcast-vyn för din webbplats, se Aktivera webcast-vy.

Innan du börjar

Kontakta din kundframgångschef (CUSTOMER SUCCESS Manager) för att få funktionen aktiverad på din webbplats.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till Webbplatsalternativ och markera Aktivera anpassade alternativ för Webex-webbsinglar.

Nästa steg

När du har aktivera den här funktionen kan du anpassa de tillgängliga funktionerna för befintliga och nya användare.

 • Befintliga användare –användarhantering >redigera användare

 • Nya användare – användarhanteringoch > lägg till användare

Alternativt kan du göra en användarexport och använda t. CSV-metod för att buntuppdateringa dessa inställningar. Se Webex CSV-filformatreferens för mer information .

Innan du börjar

Kontakta din kundframgångschef (CUSTOMER SUCCESS Manager) för att få funktionen aktiverad på din webbplats.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster ochklickar på Möte.

2

Välj Webex-webbplatsensom du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du Aktivera anpassade alternativ för Webex Webinars.

Nästa steg

När du har aktivera den här funktionen får nya användare automatiskt alla Webex Webinars-funktioner .

Om du vill anpassa de tillgängliga funktionerna klickar du på Användare och väljer sedan en användare du vill redigera. Klicka på fliken Möten och välj sedan webbplatsen. Bläddra nedåt och klicka på Avancerade användarinställningar och spårningskoder.


t. CSV-metoden för gruppuppdatering av användare inkluderar inte inställningarna för Webex Webinars. För mer information, se Webex Meetings csv-filimport och -export i Webex Control Hub.