Som standard är följande alternativ aktiverade i Webex Events (ny):

 • Komnoteringsverktyg

 • Program dela

 • Fjärrkontrollerad programdelning

 • Chatta

 • Skrivbordsdelning

 • Fjärrkontrollerad skrivbordsdelning

 • Dela dokument och presentation

 • Filöverföring

 • Övningssession

 • Vanliga frågor

 • Inspelning – lokal dator

 • Inspelning – nätverk

 • Webbläsardelning

 • webbläsardelning – fjärrkontroll

 • Whiteboard

Innan du börjar

Kontakta din kundframgångschef (CUSTOMER SUCCESS Manager) för att få funktionen aktiverad på din webbplats.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Rulla ner till Webbplatsalternativ och markera Aktivera anpassade alternativ för den nya versionen av Webex Events .

Avsnittet Webbplatsalternativ med kryssrutan Aktivera anpassade alternativ för den nya Webex Events versionen.

Nästa steg

När du har aktivera den här funktionen kan du anpassa de tillgängliga funktionerna för befintliga och nya användare.

 • Befintliga användare –användarhantering > redigera användare

 • Nya användare –användarhantering och > lägg till användare

Alternativt kan du göra en användarexport och använda t. CSV-metod för att buntuppdateringa dessa inställningar. Se Referens för Webex CSV-filformat för merinformation.

Innan du börjar

Kontakta din kundframgångschef (CUSTOMER SUCCESS Manager) för att få funktionen aktiverad på din webbplats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duWebbplatsalternativ och markerar sedan Aktivera anpassade alternativ för den nya versionen av Webex Events .

Avsnittet Webbplatsalternativ med kryssrutan Aktivera anpassade alternativ för den nya Webex Events versionen.

Nästa steg

När du har aktivera den här funktionen kan du anpassa de tillgängliga funktionerna för befintliga och nya användare.

 • Befintliga användare –användarhantering > redigera användare

 • Nya användare –användarhantering och > lägg till användare

Alternativt kan du göra en användarexport och använda t. CSV-metod för att buntuppdateringa dessa inställningar. Mer information finns i Webex Meetings import och export av CSV-filer i Webex Control Hub.