Domyślnie w webinariach Webex są włączone następujące opcje:

 • Narzędzie adnotacji

 • Udział aplikacji

 • Zdalne sterowanie udostępnianiem aplikacji

 • Czat

 • Udostępnianie pulpitu

 • Udostępnianie pulpitu — zdalne sterowanie

 • Udostępnianie dokumentów i prezentacji

 • Transfer plików

 • Sesja ćwiczebna

 • Pytania i odpowiedzi

 • Nagrywanie — komputer lokalny

 • Nagrywanie — sieć

 • Udostępnianie przeglądarki internetowej

 • Udostępnianie w przeglądarce sieci Web — zdalne sterowanie

 • Tablica

Jeśli chcesz wyłączyć lub włączyć seminaria internetowe w widoku webcast dla swojej witryny, zobacz Włączanie widokuwebcastu.

Przed rozpoczęciem

Aby włączyć tę funkcję w witrynie, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta.

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do sekcji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje.

2

Przewiń w dół do opcji witryny i zaznacz Włącz niestandardowe opcje dla seminariów internetowychWebex.

Co dalej?

Po włączeniu tej funkcji można dostosować dostępne funkcje dla istniejących i nowych użytkowników.

 • Istniejący użytkownicy —zarządzanie użytkownikami > Edytowanie użytkownika

 • Nowi użytkownicy —zarządzanie użytkownikami > dodawanie użytkowników

Alternatywnie można wykonać eksport użytkownika i użyć pliku . CSV, aby wsadowo zaktualizować te ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odwołanie doformatu pliku CSV Webex.

Przed rozpoczęciem

Aby włączyć tę funkcję w witrynie, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta.

1

W widoku odbiorcy w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługii kliknij pozycję Spotkanie.

2

Wybierz witrynę webex, dla której chcesz zmienić ustawienia, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawieniatypowe wybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny zaznacz opcję Włącz opcje niestandardowe dla seminariów internetowychWebex.

Co dalej?

Po włączeniu tej funkcji nowi użytkownicy automatycznie otrzymują wszystkie funkcje webinariów Webex.

Aby dostosować dostępne funkcje, kliknij pozycję Użytkownicy , a następnie wybierz użytkownika do edycji. Kliknij kartę Spotkania , a następnie wybierz witrynę. Przewiń w dół i kliknij Zaawansowane ustawienia użytkownika i kodyśledzenia.


Ten. Metoda CSV do aktualizacji wsadowej użytkowników nie zawiera ustawień webinariów Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Import i eksport pliku CSV Webex Meetings w Webex Control Hub.