Domyślnie w zdarzeniach Webex (nowe) są włączone następujące opcje:

 • Narzędzie adnotacji

 • Udział aplikacji

 • Zdalne sterowanie udostępnianiem aplikacji

 • Czat

 • Udostępnianie pulpitu

 • Udostępnianie pulpitu — zdalne sterowanie

 • Udostępnianie dokumentów i prezentacji

 • Transfer plików

 • Sesja treningowa

 • Pytania i odpowiedzi

 • Nagrywanie — komputer lokalny

 • Nagrywanie — sieć

 • Udostępnianie przeglądarki internetowej

 • Udostępnianie w przeglądarce sieci Web — zdalne sterowanie

 • Tablica

Przed rozpoczęciem

Aby włączyć tę funkcję w witrynie, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta.

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > typowe ustawienia witryny >opcje.

2

Przewiń w dół do pozycji Opcje witryny i zaznacz opcję Włącz opcje niestandardowe dla nowej wersji Webex Events.

Sekcja Opcje witryny z zaznaczającym pole wyboru Włącz opcje niestandardowe dla nowej wersji Webex Events.

Co dalej?

Po włączeniu tej funkcji można dostosować dostępne funkcje dla istniejących i nowych użytkowników.

 • Istniejący użytkownicy —zarządzanie użytkownikami > Edytowanie użytkownika

 • Nowi użytkownicy —zarządzanie użytkownikami > dodawanie użytkowników

Alternatywnie można wykonać eksport użytkownika i użyć pliku . CSV, aby wsadowo zaktualizować te ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odwołanie do formatu pliku CSV Webex.

Przed rozpoczęciem

Aby włączyć tę funkcję w witrynie, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia typowewybierz pozycję Opcje witryny, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz opcje niestandardowe dla nowej wersji webex Events.

Sekcja Opcje witryny z zaznaczającym pole wyboru Włącz opcje niestandardowe dla nowej wersji Webex Events.

Co dalej?

Po włączeniu tej funkcji można dostosować dostępne funkcje dla istniejących i nowych użytkowników.

 • Istniejący użytkownicy —zarządzanie użytkownikami > Edytowanie użytkownika

 • Nowi użytkownicy —zarządzanie użytkownikami > dodawanie użytkowników

Alternatywnie można wykonać eksport użytkownika i użyć pliku . CSV, aby wsadowo zaktualizować te ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Import i eksport pliku CSV Webex Meetings w Webex Control Hub.