Som standard er følgende alternativer aktivert i Webex-hendelser (nye):

 • Merknadsverktøy

 • Delt programressurs

 • Fjernkontroll for programdeling

 • Chatte

 • Deling av skrivebord

 • Fjernkontroll for deling av skrivebord

 • Delt dokument og presentasjon

 • Filoverføring

 • Øvingsøkt

 • Spørsmål og svar

 • Innspilling – lokal datamaskin

 • Innspilling – nettverk

 • Deling av nettleser

 • Deling av nettleser – fjernstyring

 • Tavle

Før du starter

Hvis du vil aktivere denne funksjonen for området, kontakter du kundesuksesslederen.

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og gå til Konfigurasjonsinnstillinger > Vanlige områdeinnstillinger > Alternativer .

2

Rull ned til Alternativer for område, og merk av for Aktiver egendefinerte alternativer for den nye versjonen av Webex-hendelser.

Delen Alternativer for område med avmerkingsboksen Aktiver egendefinerte alternativer for den nye versjonen av Webex-hendelser .

Hva nå?

Når du har aktivert denne funksjonen, kan du tilpasse de tilgjengelige funksjonene for eksisterende og nye brukere.

 • Eksisterende brukere –Brukerbehandling > Rediger bruker

 • Nye brukere –Brukerbehandling > Legg til bruker

Du kan også eksportere en bruker og bruke . CSV-metode for å oppdatere disse innstillingene satsvis. Hvis du vil ha mer informasjon, se Referanse for Webex CSV-filformat.

Før du starter

Hvis du vil aktivere denne funksjonen for området, kontakter du kundesuksesslederen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møter velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg Alternativer for område under Vanlige innstillinger , og merk deretter av for Aktiver egendefinerte alternativer for den nye versjonenav Webex-hendelser.

Delen Alternativer for område med avmerkingsboksen Aktiver egendefinerte alternativer for den nye versjonen av Webex-hendelser .

Hva nå?

Når du har aktivert denne funksjonen, kan du tilpasse de tilgjengelige funksjonene for eksisterende og nye brukere.

 • Eksisterende brukere –Brukerbehandling > Rediger bruker

 • Nye brukere –Brukerbehandling > Legg til bruker

Du kan også eksportere en bruker og bruke . CSV-metode for å oppdatere disse innstillingene satsvis. Hvis du vil ha mer informasjon, se Importere og eksportere CSV-filer for Webex Meetings i Webex Control Hub.