Na stranici sa istorijskim podacima za radni prostor, u mogućnosti ste da vidite trendove u poslednja 24 časa, 7 dana i 30 dana. Takođe možete videti neobrađene podatke poslednja 2 sata. Ove informacije se mogu koristiti za:

 • Rešite probleme sa zvukom i bukom da biste poboljšali audio iskustvo za korisnike.

 • Izvršite korekcije uštede troškova i poboljšajte korišćenje nekretnina.

 • Utvrdite da li se neki radni prostori koriste češće od drugih.

 • Odredite stvarnu upotrebu radnog prostora u vremenu i po broju.


Istorijski podaci za radne prostore trenutno nisu dostupni klijentima sa lokacijom podataka u EU.

Podržani proizvodi

Sobne serije

Board Series

Desk Pro

MX i SX serije

Temperatura

Sa Sobnim navigatorom

Sa Sobnim navigatorom

x

-

Relativna vlažnost vazduha

Sa Sobnim navigatorom

Sa Sobnim navigatorom

x

-

Nivo zvuka i ambijentalne buke

x

x

x

-

Prisustvo

x

x

x

-

Popunjenost

x

x

x

Pomoću speakerTrack 60

Kvalitet vazduha

Sa Sobnim navigatorom

Sa Sobnim navigatorom

Stiže uskoro

-


Ako podržani uređaj ima senzore, ali je dodeljen korisniku, a ne radnom prostoru, podaci se ne prikupljaju.

Dostupni senzori i kako ih omogućiti

Zauzet: RoomAnalytics > PeoplePrecenseDetector: Uključeno

 • Uređaj koristi ultrazvuk za otkrivanje ljudi u radnom prostoru. Kada prva osoba uđe ili poslednja osoba ode, promena izlaznog nivoa otkazivanja ultrazvučnog eha pokreće događaj da je soba zauzeta ili upražnjena.

Stanari: RoomAnalytics > PeopleCountOutOfCall: Uključeno

 • Uređaj izračunava popunjenost otkrivanjem broja osoba u radnom prostoru. Kamera prati broj prisutnih tokom poziva i ako je konfigurisana, van poziva.

Nivo zvuka: RoomAnalytics > AmbientNoiseEstimation > Mode: Uključeno

 • Nivo zvuka prikazuje trenutni nivo zvuka u radnom prostoru.

  Imajte na kraju da se nivo zvuka izveštava samo kada je uključen senzor procene ambijentalne buke.

Ambijentalna buka: RoomAnalytics > AmbientNoiseEstimation > Mode: Uključeno

 • Ambijentalni nivo buke se zasniva na proceni buke u stacionarnom algoritmu za smanjenje buke koji je deo akustičnog otkazivanja eha uređaja.

Temperatura: Uvek omogućeno

 • Senzor temperature ima operativni opseg od 0–35 stepeni Celzijusa (32–95 Farenhajt). Plasman uređaja u radnom prostoru može dati varijacije na prijavljenoj temperaturi.

Relativna vlažnostvazduha : Uvek omogućeno

 • Senzor vlažnosti prijavljuje relativnu vlažnost vazduha sa operativnim opsegom između 20 i 90 odsto. Tačnost senzora je +/- 10%.

Kvalitet vazduha: Uvek omogućeno

 • Volatile Organic Compound senzor (TVOC) meri kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Njime se meri prisustvo i količina gasova koji se emituju, na primer, rastvaračima, dimom i ljudskim dahom. TVOC vrednost prikazuje opšti indeks na osnovu ukupnog zbira tih gasova kako je definisano od strane agencije Umweltbundesamt (UBA). Informacije o kvalitetu vazduha mogu da se koriste, na primer, da bi se utvrdilo da li je radnom prostoru potrebna bolja ventilacija.

 • U periodu od 72 sata preporučuje se senzoru da se stabilizuje na novoj lokaciji. Senzor takođe treba da se stabilizuje kada je uređaj isključen na duži vremenski period.

Pristup istorijskim podacima za radni prostor

Iz prikaza klijenta na https://admin.webex.comprogramu , idite na radni prostor i izaberite radni prostor.

Idite na metriku iskorišćenosti u realnom vremenu ili nametriku životne sredine u realnom vremenu i izaberite stavku Prikaži detalje.

Na ovoj stranici možete da se prebacite između iskorišćenosti i ekološke metrike. Iz padajućeg menija u gornjem desnom uglu možete izabrati između trendova od poslednja 24 časa, 7 dana ili 30 dana. Takođe možete da izaberete neobrađene podatke u poslednja 2 sata. Za podatke o temperaturi možete da se promenite između Farenhajta i Celzijusa.

U odeljku Uvidi možete pronaći prosečna, minimalna i maksimalna očitavanja za izabrani vremenski period. Promena procenta prikazuje poređenje sa prethodnim izabranim vremenskim periodom. Takođe možete da vidite prosek, minimum i maksimum za sve radne prostore sa istim tipom sobe da biste videli kako se ovaj radni prostor poredi sa njima.

Ako zadržite pokazivač iznad grafikona, možete da vidite detaljne informacije sa te određene tačke u vremenu.

Informacije iz grafikona možete da izvezete kao CSV datoteku tako što ćete kliknuti na ikonu za preuzimanje u desnom uglu.

Pragovi za ekološku metriku

Za sve tri ekološke metrike, postoje obojeni kodirani pragovi kako bi se lakše videlo na prvi pogled gde očitavanja sleću.

Pragovi temperature, relativne vlažnosti vazduha i nivoa zvuka zasnovani su na opsežnim istraživanjima širom sveta i saradnji sa građevinskim tehnološkim kompanijama.


Pragovi se ne mogu korigovati i podložni su promenama.

Kodovi boja praga:

 • Zelena: Odlično ili dobro

 • Žuta: Prihvatljivo

 • Crvena: Siromašan

Nivoi koji se smatraju odličnim:

 • Temperatura: 21-25 stepeni Celzijusa / 68-77 stepeni Farenhajta

 • Relativna vlažnost vazduha: 30-60 %

 • Ambijentalna buka: 0-40 dBA

 • Kvalitet vazduha: TVOC indeks < 2.99

Promene ovih vrednosti se izveštavaju svakih 5 minuta.