Dostupne funkcije govorne pošte

U zavisnosti od toga šta radite, možete da koristite telefon, Webex postavke i aplikaciju Webex App za upravljanje porukama i postavkama govorne pošte.

Sa telefona možete:
 • Snimite lični pozdrav i promenite ga u bilo kom trenutku.

 • Slušajte, sačuvajte ili izbrišite poruke govorne pošte.

 • Uspostavite početne vrednosti PIN koda govorne pošte.


  Poštanski broj mora da zadovolji zahteve koje je postavio administrator.

Iz Webex postavki možete da uspostavite početne vrednosti PIN koda govorne pošte.

Pravila PIN-a govorne pošte

PIN kôd govorne pošte mora da ispunjava sledeće zahteve:

 • Mora da je dugačak najmanje šest cifara. Samo brojevi!

 • Ne sme biti nijedan od prethodnih 24 PIN-a.


  Napomena: Ovaj broj je sistemska postavka.

 • Ne sme da se podudara sa numeričkim prikazom vašeg imena ili prezimena.

 • Ne smete da sadržite broj ekstenzije.

 • Ne sme da sadrži jednostruke ili grupe ponovljenih cifara (na primer, 228883, 121212 ili 408408).

 • Ne sme biti numerički niz (na primer, 012345 ili 987654).

 • Ne sme da sadrži brojeve koji su birajkani u pravoj liniji na tastaturi.

Aktiviranje naloga govorne pošte

Kada dobijete telefon, morate da dovršite nekoliko koraka da biste osvestili govornu poštu. Iste korake možete da koristite da biste uspostavili početne vrednosti PIN koda.

Pre nego što počneš

Upoznajte se sa pravilima za podešavanje PIN koda govorne pošte.

Imajte na umu da korisnici Webexa ne mogu da podese drugi nalog govorne pošte.

1

U meniju Webex izaberite stavku Moj profil.

2

Kliknite na dugme "..." i izaberite uspostavi početne vrednosti PIN koda govorne pošte.

3

Unesite PIN kôd nove govorne pošte u okviru zahteva.

4

Ponovo unesite PIN u confirm Voicemail PIN i kliknite na dugme Sačuvaj .