Kada se nalazite u prostoriji sa Cisco Board, Desk ili Room Series uređajem, Webex aplikacija se automatski povezuje sa njim. Kada uspostavite vezu, možete da koristite aplikaciju za pokretanje poziva na uređaju i bežično deljenje ekrana.

Možete da vidite da li je aplikacija povezana kada se ime uređaja pojavi u vašoj aplikaciji. Izaberite naziv uređaja i Delite na uređaju da biste počeli da delite radnu površinu sa drugima.Uključite automatsku vezu u aplikaciji ako je isključena. Možete da ga pronađete u odeljku Podešavanja u aplikaciji za računar i u odeljku Napredna podešavanja u mobilnoj aplikaciji.

Kada isključite aplikaciju ili napustite prostoriju, vaša aplikacija će biti isključena sa uređaja. Prekid veze može da potraje i do dva minuta.

Aplikacija otkriva uređaje slušajući ultrazvučni signal ili otkrivajući uređaje u blizini na osnovu Wi-Fi informacija. Wi-Fi otkriće funkcioniše ako ga je administrator omogućio.

Aplikacija i povezivanje sa uređajem funkcionišu i sa Windows i sa Mac, kao i sa većinom Android i iOS uređaja.


  • Uključite automatsku vezu u aplikaciji ako je isključena. Možete da ga pronađete u odeljku Podešavanja u aplikaciji Mac i Windows i u odeljku Napredna podešavanja u aplikaciji iPhone, iPad i Android.

  • Omogućite snimanje na iPhone, iPad i Android uređaju.

  • Za automatsko povezivanje na posao, možete imati samo jednu prostoriju ili radni sto koji koristi ultrazvuk u prostoriji.