Når du er i et rom med en Cisco Webex Room-enhet, kobles Webex-appen automatisk til den. Når tilkoblingen er opprettet, kan du bruke appen til å starte anrop på rom- eller bordenheten og dele skjermen trådløst.

Du kan se om appen er koblet til, når enhetsnavnet vises i områdelisten. I skrivebordsappen er de nederst på områdelisten. I mobilappen vises enhetene øverst på listen. Velg enhetsnavnet og Del skjerm for å begynne å dele skrivebordet med andre.Slå på automatisk tilkobling på appen hvis den er slått av. Du finner den under Innstillinger på skrivebordsappen og under Avanserte -innstillinger på mobilappen.

Når du slår av appen eller forlater rommet, kobles appen fra enheten. Frakobling kan ta opptil to minutter.

Appen oppdager enheter ved å lytte etter et ultralydsignal eller basert på Wi-Fi-informasjon. Wi-Fi-oppdaging fungerer hvis Webex-administratoren din har aktivert dette.

Appen, og tilkobling til et rom eller en bordenhet, fungerer med både Windows og Mac, og de fleste Android- og iOS-enheter.


  • Slå på automatisk tilkobling på appen hvis den er slått av. Du finner den under Innstillinger på Mac- og Windows-appen, og under Avanserte -innstillinger på iPhone-, iPad- og Android-appen.

  • Tillat opptak på iPhone, iPad og Android.

  • For at den automatiske tilkoblingen skal fungere, kan du bare ha ett rom- eller én bordenhet som bruker ultralyd i et rom.