När du är i ett rum med en Cisco Webex Room-enhet ansluts Webex-appen automatiskt till den. När anslutningen är upprättad kan du använda appen för att starta samtal i rummet eller skrivbordsenheten och dela din skärm trådlöst.

Du kan se om appen är ansluten när enhetsnamnet visas i din utrymmeslista. I skrivbordsappen finns de längst ner i utrymmeslistan. I mobilappen visas enheterna högst upp i listan. Välj enhetsnamnet och Dela skärm för att börja dela ditt skrivbord med andra.Aktivera automatisk anslutning på din app om den har inaktiverats. Du hittar det under Inställningar i din skrivbordsapp och under Avancerade inställningar i mobilappen.

När du stänger av appen eller lämnar rummet kopplas appen bort från enheten. Frånkoppling kan ta upp till två minuter.

Appen upptäcker enheter genom att lyssna efter en ultraljudssignal eller genom att identifiera närliggande enheter baserat på Wi-Fi-information. Wi-Fi-upptäckten fungerar om din Webex-administratör har aktiverat den.

Appen och anslutning till ett rum eller en skrivbordsenhet fungerar med både Windows och Mac samt de flesta Android- och iOS-enheter.


  • Aktivera automatisk anslutning på din app om den har inaktiverats. Du hittar det under Inställningar i din Mac- och Windows-app och under Avancerade inställningar på din iPhone-, iPad- och Android-app.

  • Tillåt inspelning på din iPhone, iPad och Android-enhet.

  • För att den automatiska anslutningen ska fungera kan du bara ha ett rum eller en skrivbordsenhet som använder ultraljud i ett rum.