Da biste dodali klastere usluga hibridnog konteksta, pogledajte članak Registracija vaše aplikacije sa uslugom konteksta.

1

Iz prikaza klijenta u opciji Izaberite https://admin.webex.comstavku Usluge, a zatim kliknite na dugme Prikaži pod "Svi resursi" sa kartice u objektu resursa.

Svi vaši registrovani u objektu prikazuju se kao kartice koje sadrže informacije i podešavanja čime možete da upravljate. Možete i da kliknete na "Dodaj resurs " da biste dodali novi.

2

(Opcionalno) Filtrirajte resurs koji se prikazuje na ovoj stranici ili pretražite određeno ime resursa.

3

Na kartici resursa izaberite stavku Postavke , a zatim konfigurišite podešavanja specifična za resurse, po potrebi.

4

Na kartici resursa izaberite stavku Postavke, a zatim kliknite na "Čvorovi" da biste konfigurisali postavke specifične za čvor, po potrebi.