Da biste dodali klastere hibridnih kontekstualnih usluga, pogledajte članak Registruj aplikaciju pomoću usluge Kontekst.

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim sa kartice resursa u okviru stavke "Prikaži sve resurse".

Svi registrovani resursi u prostorijama pojavljuju se kao kartice koje sadrže informacije i postavke kojima možete da upravljate. Takođe možete kliknuti na dugme "Dodaj resurs" da biste dodali novi.

2

(Opcionalno) Filtrirajte resurs koji se prikazuje na ovoj stranici ili potražite određeno ime resursa.

3

Na kartici resursa izaberite stavku Postavke , a zatim konfigurišite postavke specifične za resurse, po potrebi.

4

Na kartici resursa izaberite stavku Postavke , a zatim izaberite stavku Čvorovi da biste konfigurisali postavke specifične za čvor, kao što je propisano.