Izbor drugog ID-a pozivaoca prilikom korišćenja više linija.

Nakon poziva, ID pozivaoca koji ste koristili pojavljuje se u istoriji poziva.

1

U podnožju aplikacije kliknite na broj linije uređaja.

2

Izaberite ID pozivaoca sa liste dostupnih redova za čekanje poziva.

Kada pozovete kupca, oni vide ovaj ID pozivaoca.