Botovi

 • Dropbox bot

  Pomoću dropbox znaka bot za Webex aplikaciju, vi i vaš tim nikada nećete propustiti kritičan zahtev za potpis. Uverite se da svi u vašem timu ostaju agilni i odgovorni za obaveštenje momenta, bez obzira na to koji uređaj koriste! Pored toga, možete lako da podesite prilagodljiva obaveštenja kada se obavi radnja zahteva za potpis.

 • Google obrazac bot

  Pomoću google obrasca bot za Webex aplikaciju, vi i vaš tim možete da pregledate obrasce, pregledate detalje o obrascu, prikažite pitanja o obrascu i pregledajte prosleđivanje obrasca direktno iz Webex. Uverite se da svi u vašem timu ostaju agilni i odgovorni za obaveštenje momenta, bez obzira na to koji uređaj koriste! Pored toga, možete lako da podesite prilagodljiva obaveštenja kad god se primi novo prosleđivanje obrasca.

 • Gmail bot

  Pomoću Gmail bot za Webex aplikaciju, vi i vaš tim možete da odgovorite, označite kao starred, Sačuvaj kao nacrt i izbrišite e-poruku direktno iz Webex. Uverite se da svi u vašem timu ostaju agilni i odgovorni za obaveštenje momenta, bez obzira na to koji uređaj koriste! Pored toga, možete lako da podesite prilagodljiva obaveštenja kad god se primi nova e-pošta.

 • Google tasks bot

  Ostanite iznad zadataka i liste zadataka i liste zadataka lakše pomoću Google tasks bot za Webex aplikaciju. S lakoćom možete da kreirate, pretražujete i označavate zadatke dovršene iz bilo koje grupe ili razmaka 1:1 pomoću bota.

 • Trilo bot

  Trello pomaže korisnicima da ostanu organizovani i da planiraju projekte koristeći table, liste i kartice. Trello bot vam pomaže da ostanete ažurirani i promenite svoje projekte direktno u aplikaciji Webex aplikaciji.

 • Salesforce bot

  Salesforce pomaže korisnicima da kreiraju i prate nove mogućnosti, kontakte i zadatke. Sada to možete da uradite direktno u Webex aplikaciji koristeći novog Salesforce bot.

 • Roрendanski bota

  Prepoznajte i pratite rođendane svog člana tima i proslavite ga u aplikaciji Webex. Dodajte bot za rođendan bilo kom prostoru i zamolite ga da snimi s svima rođendane, za slanje poruke o njihovom specijalnom danu.

 • Jira Cloud bot

  Jira pomaže korisnicima da planiraju, prate i upravljaju projektima za razvoj softvera. Jira cloud bot vam omogućava da ostanete ažurirani sa Svojim Jira projektima direktno u aplikaciji Webex.

 • Bot pametne tabele

  Pametna tabela pomaže korisnicima da ostanu organizovani i da komuniciraju tokom projekata. Bot za pametne tabele vam pomaže da ostanete ažurirani i brzo menjate list direktno iz Webex aplikacije.

 • Bot za akušere

  Bot vaterpolo je savrљen naиin da ohrabri tim da se zbliћi i razlomi led izmeрu kolega iz tima. Dodajte bota bilo kom grupnom prostoru u aplikaciji Webex i on vodi računa o ostalima, uparivanjem novih članova tima dnevno, nedeljno ili čak mesečno, da bi razgovori nastavili!

 • Bot za dodelu pejdžera

  PejdžerDuti pomaže timove širom sveta da proaktivno upravljaju i odgovore na kritične incidente u kompaniji. Kada su povezani sa aplikacijom Webex, korisnici mogu da automatizuju upravljanje incidentima i da se još brže pridruže rešavanju problema.

 • ServiceNow bot

  ServiceNow pomaže timove da proaktivno upravljaju i odgovore na kritične incidente u poslovanju. ServiceNow administratori mogu da podese generički profil za omogućavanje bota korisnicima koji nisu administratori. Automatizujte upravljanje incidentima i brzo rešite ServiceNow probleme iz Webex aplikacije.

 • Asana bot

  Asana pomaže korisnicima da ostanu ažurirani i organizovani sa svojim projektima koristeći obaveštenja u realnom vremenu. Asana bot pruža mogućnost kreiranja, ažuriranja i pretrage zadataka i zajtišaka direktno iz Webex aplikacije.

 • Bot na pojmu

  Ostavite timski rad besmislenim i ostanite ažurirani sa stranicama u bazama podataka Notion kada povežete nalog za Notion. Vi i vaš tim možete da komunicirate sa botom u prostoru da biste povezali bazu podataka, a zatim pratili i delili ažuriranja svog sadržaja. Iako svaki prostor može da se poveže samo sa jednom bazom podataka u datoteci, više prostora može da se poveže sa bot-om i poveže više baza podataka.

 • Bot za konferenciju u oblaku

  Konferencija pomaže korisnicima da ostanu organizovani uz dokumentaciju za funkcije, projekte i još mnogo toga. Ako ste administrator za instancu oblaka konferencije u svom timu, možete da dodate bot za konferencijski oblak Webex da biste pomogli svom timu da ostane ažuriran sa promenama stranica i blogova konfiguracije.

 • Kapetan Sais je rekao da je to bio и Robot

  Kapetan Sais je rekao da je to bio и je platforma za inovaciono upravljanje proizvodima, upravljanje zahtevima, upravljanje izdanjem, hvatanje ideja i vizuelne mape puta. Ovaj jednosmerni bot može da vam pruži ažuriranja ideja, komentara, konkurenata i ciljeva u okviru aplikacije Webex.

 • Dodatni bot

  Dodajte Dodatni bot za Webex aplikaciju u prostor tako da vas u aplikaciji Webex svaki put kada vam neko da bonus.

 • GitLab bot

  Dodajte GitLab bot za Webex aplikaciju u svoje prostore da biste mogli da dobijate obaveštenja i ostanete obavešteni o promenama u svojim GitLab projektima bez obaveznog napuštanja aplikacije Webex aplikaciju.

 • Bot za HubSpot

  HubSpot pruža dolaznu platformu za marketing i prodaju za velika preduzeća. Omogućite ovog jednosmernog bota da vas obavesti sa ažuriranja sa svog HubSpot naloga i da ostanete ažurirani i bez čakg napuštanja Webex aplikacije.

 • Bot za luluedrive

  Dodajte bot za Luedrive u svoje prostore da biste dobijali obaveštenja i videli promene u svojim ugovorima, gasovodima i organizaciji bez napuštanja aplikacije Webex aplikaciju.

 • Mailchimp bot

  Dodajte Mailchimp bot u prostore za Webex aplikacije da biste mogli da dobijate obaveštenja i ostanete u kontaktu sa Svojim Mailchimp kampanjama bez obaveznog napuštanja aplikacije Webex aplikacije.

 • Bot za stanja pasulja

  vi ste korisnik u aplikaciji za unošenje pasulja u aplikaciju Webex, dodajte bot za stanja u pasulju i dobijajte obaveštenja o promenama i ažuriranjima o vašim spremištima u Webex prostoru. Kada povežete svoj nalog, pošaljite poruku botu u bilo kom trenutku da uređuje obaveštenja ili se povežete sa drugim spremištem.