allmän bild av Webex-bottar

Bilden ovan visar exempel på Cisco-utvecklade bottar som används.

Bottar i Webex-appen

Bottar kan hjälpa till att utöka Webex-appens funktionalitet till att omfatta en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex App-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka en help meddelandet till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme; lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part från ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Kort i Webex-appen

Bottar kan presentera information i Webex-appen på olika sätt. Men genom att använda kort blir det lättare för användare att interagera direkt med bots svar på ett kommando. Du kan välja från nedrullningsmenyer, använda knappar och till och med använda textfält för att uppdatera och samla in information.

Mer information om kortramverk finns i https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Du kan rapportera alla problem på bot med kort för att devsupport@webex.com

Lägg till Twitter-boten i ett utrymme.

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme för att lägga till Twitter-boten.


 

Du kan också skapa ett nytt utrymme med bara Twitter-boten.

2

Välj personer, klicka på Lägg tillpersoner och ange sedan Namnet på Twitter-boten: twitter.bot@webex.bot.

3

När boten har lagts till skickar den dig ett välkomstmeddelande som länkar till ditt Twitter-konto.

4

Klicka på Länka Twitter-konto och lägg till din Twitter-kontoinformation.

Du får ett meddelande om att anslutningen lyckades.

När den är behörig kan du med Twitter-boten konfigurera, redigera eller visa dina Twitter-aviseringar från alla utrymmen med bara en knapptryckning.

I utrymmet där boten finns anger du hjälp och skickar meddelandet. Om du är i ett utrymme med mer än bara bot, @mention bot, ange hjälp och skicka sedan.

1

Ange hantera i utrymmet där boten finns och skicka meddelandet. Om du är i ett utrymme med mer än bara bot, @mention bot, ange hanteraoch skicka sedan.

2

Välj vilka aviseringar du vill ha i utrymmet:

  • @mentions– Meddelar dig när ett omnämnanden ditt valda konto nämns.

  • Alla nya konton –Meddelar dig om nya kontokonton som du följer.

  • Direktmeddelanden– Få aviseringar om snabbmeddelanden som har skickats till dig.

  • Svar på din dator— Meddelar dig när du får ett svar på ett meddelande du har skickat.

  • Meddelanden från ett specifikt konto – Angeett konto för att få aviseringar när de skickas.

  • En med en specifik hashtag – Angeen hashtag för att få meddelanden om alla rar som innehåller hashtag.

3

Klicka på Spara.