Podešavanje dosega jednog broja se razlikuje u zavisnosti od telefonskog servisa koji imate. Ako niste sigurni, postoji jednostavan naиin da sekaћe.

Idite i Podešavanja telefona i prosleđivanja poziva uključite jedinstveno doprenje do broja.

Kada uključite doseg jednog broja i nemate uključeno prosleđivanje poziva, videćete sada umesto i kada zadržite pokazivač iznad ikone, videćete da je omogućen jedinstveni doseg broja.


 

Ako ne vidite postavku "Doseg jednog broja", možda ćete morati prvo da je uključite na portalu "Briga o sebi". Možda vam je poznato da koristite portal "Self Care" da biste podesili opcije za telefon. Webex koristi te postavke i omogućava vam da im dodate iz aplikacije kao pogodnost.

Idite na Podešavanja telefona i prosleđivanja poziva, izaberite stavku Otvori željenepostavke poziva i izaberite stavku Portal za brigu o sebi da biste otvorili portal u Veb pregledaču. Zatim izaberite opciju Moji telefoni i sledite uputstva da biste dodali još jedan telefon sa brojem koji želite da zazvoni kada primate radne pozive.

1

Idite i izaberite stavku Otvori željene postavke poziva.

2

Idite na karticu "Jedinstveno dolaženje broja" i izaberite + Dodaj broj.

3

Dodajte broj (bez šifre zemlje) i opis, a zatim izaberite Sačuvaj .

Ako uključite pozivni broj zemlje, pozivi možda neće funkcionisati. Zato obavezno uključite pozivni broj i broj.

4

Zatim možete da proverite ili opoznete izbor brojeva direktno u iskačućem iskačućem iskačućem iskakaću jedinstvenog broja.

Dodirnite sliku profila, idite na stavku Pozivi , a zatim pored brojeva po izboru uključite doseg jednog broja.

Možete da dodate još brojeva iz aplikacije na radnoj površini.


 

Ovo su isti brojevi koje možete da koristite za povratak poziva , funkciju koja vam je dostupna samo ako ste podešeni pomoću Webex poziva ili poziva hostovanog od strane dobavljača usluga.