1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalengår du till Samtalsinställningar > Schemalägger.

3

Klicka på Nytt schema.

4

Ange ett schemanamn.

5

Välj lämpligt Startdatum/tid och Slutdatum/tid.

6

Markera Heldagshändelse och/eller Upprepa om detbehövs.

7

Klicka på Spara.

Nästa steg

Nu när ditt schema har skapats kan du tillämpa det på dina selektiva samtalsinställningar, prioritetsvarningar och/eller dina samtidiga ringinställningar.