Du kan ringa samtal från listorna Favoriter, Senaste eller Katalog. Du kan också ange numret i fältet Sök eller ring.


En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

Du kan ringa endast en person eller ett mötesrum åt gången från din skrivbordsenhet.

Ring ett samtal från din katalog

1

Öppna samtalsmenyn genom att välja Samtal på startsidan.


2

Knacka på Favoriter, Senaste eller Katalog.


3

Markera en kontakt och knacka på den gröna knappen Samtal.

Ring ett samtal med ett namn, nummer eller en videoadress

1

Öppna samtalsmenyn genom att välja Samtal på startsidan. Knacka sedan i sökfältet.

2

Ett skärmtangentbord öppnas och du kan skriva in namnet, numret eller videoadressen för din kontakt. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte. Knacka på den gröna knappen Samtal för att ringa samtalet.