När din enhet är i personligt läge kan du göra följande:

Du kan få din aktiveringskod utan att vara administratör från inställningar för Cisco Webex. Du kan använda den här aktiveringskod för att konfigurera din enhet för första gången eller för att registrera om den.


  • Om du har en ny enhet eller en som har registrerats till en annan samtalstjänst måste den ha programversion CE9.0.1 eller nyare.

  • Din personliga enhet har samma rättigheter som du, men även om du har ett Webex Calling-abonnemang kan du inte ringa samtal till (eller ta emot samtal från) personer utanför din organisation via deras telefonnummer eller ringa interna nummer från enheten.

  • Dina personliga möten visas på din enhet 5 minuter innan de startar. Du kan dölja mötesinformationen så att inte mötestitlar visas på enheten.

1

Om enheten tidigare har registrerats till Cisco Webex eller en annan samtalstjänst måste du först fabriksåterställa din enhet.

Välj enhetsnamnet på startsidan och öppna Inställningar. Välj Fabriksåterställning och bekräfta att du vill återställa enheten.

2

Skapa en ny enhet från Inställningar för Cisco Webex genom att välja Mina enheter och Generera aktiveringskod. Aktiveringskoden skickas också till din e-post.

3

Gå igenom inställningsguiden på din enhet. När du kommer till Välj en samtalstjänst, välj Cisco Webex och ange aktiveringskoden du skapat.

Efter att du slutfört stegen i guiden är din enhet klar att användas.

4

Efter installationen kan du se din enhet på Inställningar för Cisco Webex under Mina enheter. Från den här sidan kan du också ändra enhetsnamnet och inaktivera den.

För att ändra namnet på enheten, välj Ikon och Enhetsinställningar. Använd ett beskrivande namn som gör det lätt att identifiera enheten, till exempel Lisas Hemmakontor.