Installera Webex Meetings produktivitetsverktyg

Webbplatsadministratörer kan även utföra en massinstallation på ditt företag för datorer på sin webbplats. Mer information finns i IT-administratörsguide för massdistribution av Cisco Webex Meetings skrivbord ochproduktivitetsverktyg.

Vid behov kan du också hämta och installera Webex produktivitetsverktyg manuellt.

Innan du börjar

Innan du installerar Webex produktivitetsverktyg måste du se till att datorn uppfyller följande minimisystemkrav:

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

I den vänstra navigeringsraden väljer du Hämtningar.

3

På sidan Hämtningar, under Cisco Webex produktivitetsverktyg, väljer du Hämta.

Dialogrutan Filhämtning visas.

4

Spara installationsprogrammet på din dator.

Namnet på installationsfilen har filändelsen .msi.

5

Kör installationsfilen och följ anvisningarna för produktivitetsverktygen.

6

Ange webbadress, användarnamn och lösenord för din Webex-webbplats.

Nästa steg

När installationen är klar, från dialogrutan Inställningar du kan göra följande:

  • Kontrollera eller ändra inställningarna för ditt konto, skrivbord och Träffas nu

  • Välj vilka program som kommer att använda Webex produktivitetsverktyg

Konfigurera Webex produktivitetsverktyg

1

I Microsoft Outlook går du till menyn Schemalägg möte och väljer dialogrutan Inställningar för att konfigurera Webex produktivitetsverktyg eller verifierar inställningarna.

Inställningarna visas.
2

På fliken Konto bekräftar du Webex-webbplatsens URL och ditt användarnamn. Om du vill välja en annan Webex-webbplats klickar du på Ändra för att logga ut och logga in igen.

3

Bekräfta de alternativ som visas på fliken Mitt personliga rum:

  • Namn på Personligt rum

  • Länk till personligt rum

  • Nummer på personligt rum

  • Videoadress:

  • Värd-PIN-kod

Klicka på Redigera mitt personliga rum på Webex-webbplatsen för att uppdatera uppgifterna i avsnittet Personligt rum.

4

Välj OK.