Din skärm visas automatiskt för de andra i samtalet. De kan anteckna på din skärmdelning från sin enhet eller från Webex-appen. När en annan deltagare väljer att dela skärmen visas det innehållet på din enhet och du får också möjlighet att anteckna på skärmdelningen.

1

När du befinner dig i samtal kan du dela skärmen på din enhet. Läs den här artikeln för mer information om hur du använder HDMI-kabel och den här artikeln om du använder trådlöst. Om din enhet är i personligt läge kan du läsa den här artikeln om hur du kan dela skärm trådlöst under ett samtal.

2

Tryck på ikonen längst ner till vänster på skrivbordsenhetens skärm för att börja göra anteckningar. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritfunktionen.

3

Välj mellan olika färger och ta bort linjer med radergummit. Knacka på för att gå tillbaka ett steg. Du kan ångra vad du just tog bort med knappen Ångra. Knacka på och sedan på . Du kan göra om de steg som du har ångrat under den aktuella whiteboardsessionen. Tryck på för att skapa en minneslapp.

På delade enheter kan du skapa en kopia av din anteckning genom att trycka på i det nedre vänstra hörnet.4

När du vill sluta anteckna knackar du på Klar. Du kan trycka på om du vill börja kommentera igen. För att sluta dela och återgå till samtalet ska du välja Sluta dela.


 

På enheter i personligt läge finns dina anteckningar i whiteboard-menyn i Webex Teams-utrymmet som en PDF-fil. Alla personer i utrymmet kan visa bilden och fortsätta arbeta med den.


 

På delade enheter kan du spara dina anteckningar direkt från din enhet. När samtalet avslutas knackar du på Whiteboard . Välj Spara för att spara anteckningen i ett Webex Teams-utrymme eller för att skicka den via e-post.