Den här funktionen är tillgänglig för Webex Meetings.


Om du redan har installerat Cisco Webex-appen kommer du att uppgraderas automatiskt till en ny version. Vi rekommenderar att IT-administratörer går till Google Admin-konsolen och beviljar nya scope för att ge organisationens hela behörighet, annars kommer användare att uppmanas att godkänna nya behörigheter när de försöker schemalägga Webex-möten. För att bevilja nya scope loggar du in på Google Admin-konsolen och går till appar > Marketplace-appar > Inställningar för Cisco Webex och klicka på återkalla data åtkomst och klicka sedan på bevilja data åtkomst.

Om administratören inte har installerat Cisco Webex-appen för G Suite-användare men har lagt till den i listan över appar, kan du gå till G Suite Marketplace och installera appen på egen hand.

Om begränsningar tillämpas på Marketplace-appar kan din Google-administratör lägga till Cisco Webex-appen i listan över godkända appar, eller så kan du välja Tillåt användare att installera alla program från G Suite Marketplace i Marketplace- inställningar > Hantera åtkomst till appar.

Administratörer kan installera appen för hela domänen via Google Admin-konsolen. Går du till support.Google.com och söker efter Installera Marketplace-appar.

Gå till Cisco Webex-appen för G Suite och klicka sedan på Installera.

Endast användare med konton för G Suite kan visa sidan i G Suite Marketplace.

När du har installerat appen, följ instruktionerna i Ange din Webex-webbplats i Google Kalender.

Om du inte längre vill schemalägga Webex möten och Webex möten i personliga rum direkt från Google Kalender eller Gmail, kan du ta bort Cisco Webex integreringen för G Suite.

Administratörer kan avinstallera appen från hela domänen via Google Admin-konsolen. Går du till support.Google.com och söker efter ta bort en Marketplace-app från G Suite.

1

I Google Kalender väljer du Inställningar-menyn >- inställningar.

2

I avsnittet tillägg, bredvid Cisco Webex, Välj Inställningar > Ta bort.

Google Kalender

Innan du kan schemalägga ett Webex-möte eller ett Webex möte i ett personligt rum måste du ange vilken Webex webbplats som ska användas för ditt konto.

1

Välj Skapa händelse i Google Kalender.

2

Under Uppgifter om händelse väljer du Lägg till konferens. Välj sedan Webex-möte eller Webex-möte i personligt rum.

Om du inte ser dessa alternativ under Lägg till konferenshar din administratör inte installerat Cisco Webex för Google kalender-appen. Du kan eventuellt installera appen själv. För mer information, se Lägg till Cisco Webex-appen från G Suite Marketplace.

3

Under Lägg till plats ser du antingen Auktorisera eller Inloggning krävs:

 • Om du ser auktoriserabetyder det att du måste godkänna Cisco Webex för Google kalender-appen för att få åtkomst till ditt Google-konto. Välj Auktorisera och gå till steg 4.
 • Om du ser inloggning krävs, innebär det att du använder samma e-postadress för ditt Webex-konto och för G Suite och att din administratör redan har gett dig behörighet att Cisco Webex Google Calendar-appen för att få åtkomst till ditt Google-konto. Välj Logga in och gå till steg 5 för att ange den Webex-webbplats som ska användas för möten.
4

För att auktorisera väljer du det G Suite-konto som du vill använda med Cisco Webex för Google Kalender.

Välj Tillåt.

5

Ange Webex-webbplatsen som du vill använda för att schemalägga möten och välj Nästa.


 

Om du inte har loggat in tidigare kommer du att uppmanas att logga in nu. Välj Logga in.

Konferensinformation läggs till i mötet.

6

Se Schemalägg ett möte om du vill fortsätta med att schemalägga ett möte. Annars väljer du Avbryt skapande av händelse.

När du har ställt in din Webex webbplats kan du schemalägga ett Webex-möte eller ett Webex-möte i ett personligt rum från din Google Kalender.

När du skapar en händelse går du till Cisco Webex i sidofönstret och ändrar Mötes inställningarna, t. ex. alternativ värd och ljud typ. I kalender kan du ändra din Webex webbplats och mötesmall från Cisco Webex i sidofönstret.

1

Välj Skapa händelse i Google Kalender.

2

Under Uppgifter om händelse väljer du Lägg till konferens. Välj sedan Webex-möte eller Webex-möte i personligt rum.

3

Lägg till mötestitel, datum och tid.

4

Om du vill att mötet ska upprepas klickar du på Upprepas inte och väljer i stället hur ofta du vill att mötet ska upprepas, och när du vill att det upprepade mötet ska sluta.

5

Lägg till gäster.

6

För att göra det enklare för personer att delta i ett möte från ett Cisco Webex rum eller en Skriv bords enhet väljer du rum och väljer sedan de rum som du vill lägga till. Du kan välja mellan föreslagna rum eller söka efter ett nytt. Då visas en Delta-knapp på enheten innan mötet startar.

Din administratör måste konfigurera ditt konto med Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid så att du kan schemalägga rums enheter på detta sätt.

7

(valfritt) Redigera Mötes alternativen. Välj Cisco Webex och välj mötesmall i sidofönstret, gör det möjligt för deltagare att ansluta till mötet före värden, tilldela en alternativ värd och ändra ljud inställningarna.

8

Välj Spara och sedan Skicka.

I kalenderinbjudan visas detaljer om Webex mötet, inklusive en länk för att delta i mötet. Du kan kopiera länken och dela den med andra.

Om ditt möte upprepas och du måste ändra datumet eller tiden för ett av mötena, letar upp och markerar den instansen av mötet, väljer Redigera händelse, gör ändringarna och väljer Spara. > Den här händelsenoch välj OK.

Om ditt möte upprepas och du vill ta bort en förekomst av mötet eftersom du kommer att vara på semester eller om det är en allmän helgdag, leta upp och markera den instansen av mötet och välj ta bort händelse > Den här händelsenoch välj OK.

Det är enkelt att starta eller delta i ett möte som har schemalagts med Google Kalender.

Gör något av följande:

 • Klicka på länken i en kalenderinbjudan i Google Kalender.
 • Delta från ett videosystem eller -program genom att ange videoadressen i kalenderinbjudan.
 • Anslut via telefon genom att ringa numret i kalenderinbjudan.
 • Om du har en Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid väljer du Delta på din videoenhet. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar.
 • Välj Delta i via Cisco Webex-team-appen. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar, om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid.

Du kan delegera till någon annan att schemalägga möten åt dig i Google Kalender. Att ha ett sådant delegerat ombud är användbart när du inte har åtkomst till en dator eller om någon annan hanterar din kalender.

Delegaten måste ha ett värdkonto i Cisco Webex Meetings.

1

Logga in på din Webex-webbplats. Välj Klassisk vy och sedan Mitt Webex.

2

Välj Inställningar > Schemaläggnings alternativ.

3

I rutan Schemaläggningsbehörighet anger du e-postadressen till en eller flera värdar som du vill ska kunna schemalägga möten åt dig.

4

Välj Spara längst ner på sidan Inställningar.

5

I Google Kalender, under Mina kalendrar, pekar du på den kalender som du vill skapa ett ombud för och väljer alternativ för <calendar name> > Inställningar och delning..

6

Under Dela med specifika personer väljer du Lägg till personer.

7

Ange e-postadressen till en eller flera värdar som du vill utse som ombud för din kalender.

8

Välj rutan Behörigheter, välj behörighetsnivå och välj Skicka.

Om du använder mer än en Webex-webbplats för möten kan du ange vilken webbplats som du vill använda när du schemalägger möten i Google Kalender.

1

I Google Kalender väljer du Cisco Webex i sidofönstret.

2

Välj ändra Webex webbplats.

3

Ange Webex-webbplatsen som du vill använda för att schemalägga möten och välj Nästa.

4

Stäng webbläsarfönstret.

Och sedan då?

Nästa gång du skapar en händelse måste du logga in på den Webex webbplats som du har angett för att du ska kunna lägga till konferenser.

Gmail

När du har ställt in din Webex webbplats kan du schemalägga ett Webex-möte från ett e-postmeddelande i Gmail. Du kan schemalägga ett möte med e-postmottagarna för att diskutera innehållet i ett e-postmeddelande.

1

Välj ett e-postmeddelande i Gmail och välj Cisco Webex i sidofönstret.

2

Välj Schemalägg ett möte.

3

Ändra mötets ämne och välj tidszon, datum och tid.

4

Bjud in deltagare. Som standard är e-postadresserna i fälten till och från i e-postinbjudan till mötet. För att bjuda in andra deltagare, Välj under Bjud in fler deltagar och ange deras e-postadresser.

5

Välj skapa möte.

Mötes informationen visas. Om du vill starta mötet direkt klickar du på Starta möte.

När du har ställt in din Webex webbplats kan du schemalägga ett Webex-möte från ett e-postmeddelande i Gmail. Du kan träffas direkt med e-postmottagarna för att diskutera innehållet i ett e-postmeddelande.

1

Välj ett e-postmeddelande i Gmail och välj Cisco Webex i sidofönstret.

2

Välj starta ett direkt möte.

3

Välj Mötes ämne för att ändra det.

4

Bjud in deltagare. Som standard är e-postadresserna i fälten till och från i e-postinbjudan till mötet. För att bjuda in andra deltagare, Välj under Bjud in fler deltagar och ange deras e-postadresser.

5

Välj Starta möte.

Det är enkelt att starta eller delta i ett möte som har schemalagts med hjälp av Gmail.

Gör något av följande för att starta eller delta i ett möte:

 • Välj Cisco Webex i sidofönstret. Under kommande mötenväljer du starta eller delta bredvid mötet.
 • Välj länken i e-postinbjudan i Gmail.
 • Delta via ett video system eller-program genom att ange video adressen i e-postinbjudan.
 • Delta via telefon genom att ringa numret i e-postinbjudan.
 • Om du har en Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid väljer du Delta på din videoenhet. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar.
 • Välj Delta i via Cisco Webex-team-appen. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar, om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid.

Om det finns mer än en Webex-webbplats som du använder för möten kan du ange vilken webbplats du vill använda när du schemalägger möten i Gmail.

1

I Gmail väljer du Cisco Webex i sidofönstret.

2

Välj fler åtgärder och ändra Webex webbplats.

3

Ange Webex-webbplatsen som du vill använda för att schemalägga möten och välj Nästa.

4

Stäng webbläsarfönstret.