Funktionen är tillgänglig för videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar som spelas in i molnet.


Om du delade en videofil med Dela fil under mötet eller händelsen, kommer MP4-inspelningen inte att sparas i videocentrerat format.

Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer för mer information om vilken version duanvänder. Den här funktionen är inte tillgänglig för möten och händelser som spelas in lokalt på värdens dator.

När du ändrar standardskärmlayout kommer den nya standardinställningen att gälla för de inspelningar du gör framöver. Den ändrar inte layouten för befintliga inspelningar.

Som standard använder WBS40.9 och senare webbplatser automatiskt rutnätsvy när du inte delar innehåll och bildvy när du delar innehåll. Om du har ändrat standardskärmlayout för tidigare inspelningar till vyn Fokuserat innehåll är detta fortfarande din standard.

Alternativ för skärmlayout när du inte delar innehåll

WEB_recording-pref_no-layouter med delat innehåll

Rutnätsvyn visar den aktiva talaren och upp till 24 andra mötesdeltagare när ingen delar innehåll.

I stegvyn visas den aktiva talaren i huvuddelen av skärmen när ingen delar innehåll. Miniatyrvideobilder av den aktiva talaren och upp till fyra andra deltagare visas överst på skärmen.

I fokusvyn visas video av den aktiva talaren i huvuddelen av skärmen när ingen delar innehåll.

Tom vy visar en tom skärm när inget innehåll delas.

Alternativ för skärmlayout vid delning av innehåll

WEB_recording-pref_shared-innehållslayouter

Rutnätsvyn visar innehållet i huvuddelen av skärmen samt miniatyrvideobilder av den aktiva talaren och upp till fyra andra mötesdeltagare visas överst på skärmen.

Fokuserat innehåll med vyn aktiv talare visar innehållet i huvuddelen av skärmen och en stor miniatyr av den aktiva talaren i det övre högra hörnet.

Med fokus i innehållsvyn visas endast det delade innehållet i huvuddelen av skärmen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duWebbplatsalternativ och bläddrar sedan ned till alternativet Aktivera videocentreradinspelning.

4

Välj standardvy för Vid delning av innehåll och När du inte delarinnehåll.

choose_default_screen_layout_for_recordings
5

Klicka på Uppdatera.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå sedan till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra ner till Webbplatsalternativ.

3

Under Aktivera videocentrerad inspelning väljer du standardvyn för Vid delning av innehåll och När du inte delarinnehåll.

choose_default_screen_layout_for_recordings
4

Klicka på Uppdatera.