Den här funktionen är tillgänglig för videocentrerade MP4-inspelningar som spelas in i molnet.


Om du delar innehåll under mötet eller händelsen genom att använda dela fil eller dela whiteboard, kommer MP4 -inspelningen inte att sparas i videocentrerat format.

Den här funktionen kräver Cisco Webex video plattform version 2,0. För att ta reda på vilken version du använder, se hitta ditt Cisco Webex Meetings versions nummer. Den här funktionen är inte tillgänglig för möten och händelser som spelas in lokalt på värdens dator.

När du ändrar standardlayouten för skärmen kommer den nya standardinställningen att gälla för de inspelningar du gör framåt. Det påverkar inte befintliga inspelningar.

Som standard använder WBS-40.9 och senare webbplatser automatiskt rutnätsvy , och miniatyr bilder för video visas när innehåll delas. Om du har ändrat standardlayouten för inspelningar i tidigare bilder är detta fortfarande standard.

Alternativ för skärmlayout när du inte delar innehåll

WEB_recording-pref_no delade innehåll-layouter

Diagramvyn visar aktiv talare och upp till 24 andra deltagare när ingen delar innehåll.

I vyn miniatyr bilder visas aktiv talare i huvud delen av skärmen när ingen delar innehåll. Miniatyr bilder av aktiv talare och upp till fyra andra deltagare visas högst upp på skärmen.

I vyn aktiv talare visas video för aktiv talare i huvud delen av skärmen när ingen delar innehåll.

Visning av endast innehåll visar en tom skärm när inget innehåll delas.

Alternativ för skärmlayout vid delning av innehåll

WEB_recording-pref_shared innehålls-layouter

Miniatyr bilderna visar innehållet i huvud delen av skärmen, och miniatyr bilder av aktiv talare och upp till fyra andra deltagare visas överst på skärmen.

I vyn för aktiv talare visas innehållet i huvud delen av skärmen och en stor miniatyr bild av aktiv talare i det övre högra hörnet.

Visning av endast innehåll visar endast det delade innehållet i huvud delen av skärmen.

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj den Webex webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Konfigurera webbplats.

3

Under allmänna inställningarväljer du webbplats alternativoch sedan bläddrar du ner till alternativet Aktivera videocentrerad inspelning.

4

Välj standardvy för när du delar innehåll och när du inte delar innehåll.

choose_default_screen_layout_for_recordings
5

Klicka på Uppdatera.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och klicka sedan på konfiguration > allmänna webbplats inställningar > alternativ.

2

Bläddra ner till webbplats alternativ.

3

Under Aktivera videocentrerad inspelning väljer du standardvy för när du delar innehåll och när du inte delar innehåll.

choose_default_screen_layout_for_recordings
4

Klicka på Uppdatera.