Funktionen är tillgänglig för videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar som spelas in i molnet.


Om du delade en videofil med Dela fil under mötet eller händelsen, kommer MP4-inspelningen inte att sparas i videocentrerat format.

Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattformsversion 2.0. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder. Den här funktionen är inte tillgänglig för möten och händelser som spelas in lokalt på värdens dator.

När du ändrar standardskärmlayout kommer den nya standardinställningen att gälla för de inspelningar du gör framöver. Den ändrar inte layouten för befintliga inspelningar.

Som standard använder WBS40.9 och senare webbplatser automatiskt rutnätsvy när du inte delar innehåll och bildvy när du delar innehåll. Om du har ändrat standardskärmlayout för tidigare inspelningar till vyn Fokuserat innehåll är detta fortfarande din standard.

Alternativ för skärmlayout när du inte delar innehåll

WEB_recording-pref_no-layouter med delat innehåll

Rutnätsvyn visar aktiv talare och upp till 24 andra mötesdeltagare när ingen delar innehåll.

I stegvyn visas aktiv talare visas i huvuddelen av skärmen när ingen delar innehåll. Miniatyrvideobilder av aktiv talare och upp till 4 andra deltagare visas överst på skärmen.

Fokusvyn visar video av aktiv talare visas i huvuddelen av skärmen när ingen delar innehåll.

Tom vy visar en tom skärm när inget innehåll delas.

Alternativ för skärmlayout vid delning av innehåll

WEB_recording-pref_shared-innehållslayouter

Rutnätsvyn visar innehållet i huvuddelen av skärmen samt miniatyrvideobilder av aktiv talare och upp till fyra andra mötesdeltagare visas överst på skärmen.

Fokuserat innehåll aktiv talare helskärmsvy visar innehållet i huvuddelen av skärmen och en stor miniatyrbild av aktiv talare visas i det övre högra hörnet.

Med fokus i innehållsvyn visas endast det delade innehållet i huvuddelen av skärmen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duWebbplatsalternativ och bläddrar sedan ned till alternativet Aktivera videocentreradinspelning.

4

Välj standardvy för När du delar innehåll och när du inte delarinnehåll.

choose_default_screen_layout_for_recordings

Vi har gjort videocentrerad inspelning till standardinställningen för WBS 41.5 och senare. För tidigare versioner väljer du Aktivera videocentreradinspelning och väljer sedan standardvyerna.

5

Klicka på Uppdatera.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå sedan till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Rulla ner till.Webbplatsalternativ

3

Under Standardvideocentrerad inspelningväljer du standardvy för När du delar innehåll och När du inte delar innehåll.

choose_default_screen_layout_for_recordings

Vi har gjort videocentrerad inspelning till standardinställningen för WBS 41.5 och senare. För tidigare versioner väljer du Aktivera videocentreradinspelning och väljer sedan standardvyerna.

4

Klicka på Uppdatera.