Vattenstämpel
9 jul 2021 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Deltagare kan inte se Slido Sidebar i Cisco Webex Meetings

Deltagare kan inte se Slido Sidebar i Cisco Webex Meetings

Öppna Slido från det flytande verktygsfältet

Lösning: Om deltagarna inte kan se

sidopanelen Slido i Cisco Webex Meetings öppna Slido från panelalternativen.

Så här öppnar du Slido:

  1. Klicka på Panelalternativ längst ned till höger:
Bild tillagd av användare
  1. Välj Slido från de tillgängliga panelerna
Bild tillagd av användare

I skärm dela-läge:
  1. Klicka på Mer i det flytande verktygsfältet.
  2. Klicka på Appar: