Testa automatisk upptäckt och personifiering i Microsoft Exchange

Testa automatisk upptäckt och personifiering i Microsoft Exchange

Prenumeration på Webex-kalendertjänster för användare misslyckas på grund av problem med automatisk upptäckt

Webex kalendertjänst inväntar aktivering på grund av problem med automatisk upptäckt

Obs! Mer Kataloganslutning för mer information om distribuering och felsökning finns i:


Som ett felsökningssteg för kalendertjänsten för hybrid använder du den här proceduren för att testa automatisk upptäckt med din Microsoft Exchange Server (eller Exchange Online) och kontrollera att tjänsten har de nödvändiga åtkomstbehörigheterna.

Innan du börjar

 • För korrekt resultat ska du köra dessa tester från en maskin med liknande nätverksförhållanden som Connector Expressway-C-noden (DNS, extern anslutning och så vidare).
 • Hämta EWS-redigeraren (EwsEditor 1.20 – bin.zip) från och dubbelklicka sedan på https://github.com/dseph/EwsEditor/files/1989889/EwsEditor.1.20.-.bin.zipEWSEditor och extrahera alla filer till önskad plats.
 • EWSEditor körs på Microsoft Windows. Se dokumentationen för andra krav.
Teststeg:Konfigurera EWSEditor.

 • Följ dessa steg för att verifiera automatisk upptäckt:
  1. Öppna EWSEditor.exe från platsen som EWSEditor-filerna packades upp till och välj Verktyg > Upptäckt > Autodiscover Viewer.
  2. I Autodiscover Viewer-fönstret klickar du på Använd Autodiscover för att hämta URL för automatisk upptäcktstjänst.
  3. Avmarkera kryssrutan Standardinloggningsuppgifter för Windows. För Användare och Lösenord anger du userPrincipalName (UPN) och lösenord för kontot för personifieringstjänsten. Lämna fältet Domän tomt.
  4. Ange e-postadressen för användaren som ska testas i fältet SMTP för inkorg.
  5. För att simulera beteendet hos kalenderanslutningen väljer du Exchange2010_SP2 i rullgardinsmenyn EWS-schema. Kalenderanslutningen använder denna version av EWS-schemat oavsett vilken version av Exchange som den kommunicerar med.
  6. Alternativt kan du markera kryssrutan Aktivera SCP-postsökning om miljön har stöd för automatisk upptäckt via LDAP. Om den inte har stöd för LDAP-sökning låter du kryssrutan Aktivera SCP-postsökning vara omarkerad.  Om du är osäker provar du först med rutan markerad och sedan med den omarkerad.
  7. Om din Expressway-C som kör kalenderanslutningen använder en proxy för att ansluta till Cisco Collaboration Cloud väljer du Ange proxyinställningar och anger servern och porten för din proxy.
  8. Klicka på Kör för att köra testet och kontrollera resultaten.
Om det förekommer fel i körningen hittar du mer information i EWSEditor-loggen. Standardplatsen är C:\Users\<username>\Documents\ewseditor.log.
 • Testa programpersonifiering och automatisk upptäckt av en viss användares e-postadress i EWSEditor:
  1. Öppna EWSEditor.exe från platsen som EWSEditor-filerna packades upp till.
  2. Välj Fil > NewExchangeService.
  3. I fönstret för konfiguration av Exchange-tjänsten klickar du på E-post för automatisk upptäckt och anger e-postadressen till den användare som ska personifieras.
  4. Om du vill simulera beteendet hos kalenderanslutningen väljer du Exchange 2010_SP2 i rullgardinsmenyn EWS-schemaversion. Kalenderanslutningen använder den här EWS-schemaversionen oavsett vilken version av Exchange den kommunicerar med.
  5. Klicka på Använd följande inloggningsuppgifter i stället för standardinloggningsuppgifterna för Windows. För Användarnamn och Lösenord anger du userPrincipalName (UPN) och lösenord för kontot för personifieringstjänsten. Lämna fältet Domän tomt.
  6. Markera kryssrutan Kontrollera om EWS-personifiering används. I rullgardinsmenyn Id-typ väljer du SmtpAddress.
  7. Som Id anger du samma e-postadress som du angav i fältet E-post för automatisk upptäckt (användare som ska personifieras).
  8. Klicka på OK för att köra testet och kontrollera resultaten.

Om testet slutförs utan fel fungerar programpersonifiering och automatisk upptäckt och du är redo att konfigurera kalenderanslutningen på Expressway-C-noden.

 • Om du hittar konfigurationsfel som du inte kan lösa går du från kundvyn i till ditt användarnamn och klickar https://admin.webex.compå Feedback för att öppna ett ärende. Bifoga EWSEditor-loggen eller en genererad HTML-rapport tillsammans med en beskrivning av problemet i ärendeanteckningarna.


Använda Microsofts analysverktyg för fjärranslutning

Som ett felsökningssteg för kalendertjänsten för hybrid använder du Microsofts analysverktyg för fjärranslutning för att testa anslutningen till din Exchange-serverdistribution. HTML-rapporten innehåller information om eventuella anslutningsproblem.

Innan du börjar

EWSEditor-verktyget tillhandahåller tester som kan efterlikna funktionen i kalenderanslutningen bättre och inte kräver att din Exchange-server går att komma åt offentligt på internet.

 1. I webbläsaren går du till https://testconnectivity.microsoft.comoch väljer sedan fliken Office 365.
 2. Under Anslutningstester för webbtjänster i Microsoft Exchange väljer du Åtkomst till tjänstkonto (utvecklare) och sedan Nästa.
 3. Följ dessa steg innan du kör testet:
  1. Ange en e-postadress till en inkorg som du vill testa.
  2. Ange inloggningsuppgifterna för ditt Microsoft-konto.
  3. Välj Använd Autodiscover för att upptäcka serverinställningar.
  4. Välj Testa fördefinierad mapp och sedan Kalender i rullgardinsmenyn.
  5. Markera Använd Exchange-personifiering och ange e-postadressen till en användare som ska personifieras. Välj SMTP-adress från rullgardinsmenyn Personifierad användaridentifierare.
  6. Låt kryssrutan Ignorera förtroende för SSL vara omarkerad.
 4. Markera kryssrutan för bekräftelse, ange verifieringstecknen och välj sedan Verifiera.
 5. När du har kört testet hämtar du rapporten i HTML-format.
 6. Om du stöter på konfigurationsproblem går du till ditt användarnamn, klickar på Feedback för att öppna ett ärende från kundvyn i och bifogar sedan den genererade HTML-rapporten tillsammans med en beskrivning av problemet i ärendeanteckningarna https://admin.webex.com

Var den här artikeln användbar?