iOS - Fel: "Mötet schemalagts via en Webex-tjänst som ännu inte stöds på din mobila enhet"

Det är bara möjligt att delta i personliga konferenser, inklusive de som eskalerats till ett onlinemöte, med datorer som stöds.

iOS - Fel: "Mötet schemalagts via en Webex-tjänst som ännu inte stöds på din mobila enhet"

Deltagare i personliga konferenser kan inte delta i ljudkonferensen på en iPhone med Webex-appen.

Deltagare kan inte delta i telekonferensen i en personlig konferens på sin mobila enhet.

Fel: Kan inte delta i mötet. Mötet schemalagts via en Webex-tjänst som ännu inte stöds på din mobila enhet"

Fel: Kan inte delta i mötet. Mötet har inte startat än


Obs!

Problemet kan också uppstå om du försöker delta i ett möte på en Webex-webbplats som inte har stöd för din mobila enhet.

Orsak:

Det här problemet kan uppstå när användare på mobila enheter försöker delta i en personlig konferens, vilket inte stöds:

Programmet Cisco Webex Meetings Mobile betraktar fortfarande webbmöten som är eskalerade personliga konferenser som möten med endast ljud, vilket inte stöds på mobila enheter. Detta problem påverkar alla mobila klienter i Cisco Webex Meetings – iOS, Android och Windows.Lösning:

Det är bara möjligt att delta i personliga konferenser, inklusive de som eskalerats till ett onlinemöte, med datorer som stöds.

Det finns lösningar för att delta från en iPhone nedan:

 • Använd alternativet Anslut via internet om det är tillgängligt för att delta i ljudkonferensen.
 • Ring in till mötet manuellt:
  1. Tryck på knappen i det nedre högra hörnet av Cisco Webex Meetings-appen.
  2. Ange telefonnumret som visas i avsnittet Anvisningar för inringning.

   Obs! Det kommer inte att fungera att knacka på telefonnumret eftersom det finns problem med att delta från mobiltelefoner med den metoden.
    
  3. Tryck på Visa globalt inringningsnummer om det finns tillgängligt för att visa en lista över de globala nummer som kan slås.
  4. Ange åtkomstkoden när du uppmanas till det.

   Du kommer att placeras i telekonferensen. Observera att funktionen aktiv talare inte fungerar om du har ringt in till telekonferensen manuellt.

Var den här artikeln användbar?