Den här programlänken har upphört att gälla. Begär en ny länk"

"Den här programlänken har upphört att gälla. Begär en ny länk"

Jag får ett felmeddelande om att "Programlänken har upphört att gälla" när jag försöker registrera mig för en händelse.

Fel: "Den här programlänken har upphört att gälla" vid registrering för en händelse.

Webex Events (Klassisk)

Webex Events

(Klassisk) Lösning:

På grund av uppdateringar av Webex krypteringsnycklar har länkarna för åtkomst till Events through Program ändrats.

För mer information om uppdatering av krypteringsnycklar, se: https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/key-modification-update-faq.htm

Om du försöker registrera dig för en händelse som tilldelats ett program med en gammal länk kan följande varning visas:

 

Så här begär du en ny uppdateradprogramlänk:

  1. Ange ditt namn och din e-postadress.
  2. Markera rutan inkludera URL:en till webbsidan som innehåller inspelningslänken om den visas.
  3. Ange ett meddelande till värden för händelsen om så önskas.
  4. Klicka på Begär ny länk.

    Ett meddelande visas om att din förfrågan har skickats.

Nu måste du vänta tills händelsens värd har svarat med en uppdaterad länk för programregistreringen. Om du måste kontrollera statusen på din förfrågan ska du kontakta värden direkt. Webex tekniska support kan inte skicka uppdaterade registreringslänkar till användare.

Om du behöver hjälp, se: WBX71898 – Hur kontaktar jag värden för mitt möte?

Var den här artikeln användbar?