Kända begränsningar för Webex Meetings för Google

  • Om en användare som har fler än ett Webex-konto loggar in på ett Webex-konto (till exempel companyA.webex.com) i Chrome-webbläsaren, och sedan loggar in på tillägget Cisco Webex Meetings för Google med sitt Google-konto och använder ett annat Webex-konto (companyb.WebEx.com) med andra inloggningsuppgifter, kommer den användaren inte att kunna logga in på Cisco Webex Meetings för Google. Om detta inträffar bör användaren logga ut från Chrome-webbläsaren och rensa cookies, och sedan försöka logga in på Cisco Webex Meetings för Google igen.

  • Om en användare loggar in på Google-kalendern med ett Google-konto, och sedan loggar in på Cisco Webex Meetings med ett annat Google-konto, kommer kalendern inte att öppnas eller visa det schemalagda mötet när användaren väljer Schemalägg möte i fönstret Cisco Webex Meetings för Google, trots att mötet kanske har schemalagts utan problem.

  • Om en användares inställningar för möten i personliga rum ändras kommer dessa ändringar inte att återges i Cisco Webex Meetings för Google automatiskt. Inställningsändringar för möten i personliga rum synkroniseras när användaren startar om Webbläsaren Chrome, loggar in på Cisco Webex Meetings för Google igen eller loggar in på sitt Webex-konto via Cisco Webex Meetings för Google.

  • När värden lägger till ett Webex-möte i ett personligt rum till ett möte i sin Google-kalender visas en bekräftelse som innehåller videoadressen, men de inbjudna kan inte se den här videoadressen. De inbjudna kan dock se videoadressen och möteslänken i inbjudan.

  • Ibland visas inte fönstret för Cisco Webex Meetings för Google helt och hållet. Om detta inträffar kan användaren försöka dubbelklicka på ikonen för Cisco Webex Meetings för Google i Chrome-webbläsaren.