Bekende beperkingen voor Webex Meetings voor Google

  • Als een gebruiker met meerdere Webex-accounts zich via de Chrome-browser aanmeldt bij één Webex-account (bijvoorbeeld bedrijfA.webex.com) en zich vervolgens bij de extensie Cisco Webex Meetings voor Google aanmeldt met zijn of haar Google-account, en een ander Webex-account (bedrijfB.webex.com) met andere aanmeldgegevens gebruikt, kan die gebruiker zich niet aanmelden bij Cisco Webex Meetings voor Google. Als dit probleem zich voordoet, moet de gebruiker zich afmelden bij de Chrome-browser en de cookies wissen. Daarna moet hij of zij zich opnieuw proberen aan te melden bij Cisco Webex Meetings voor Google.

  • Als een gebruiker zich aanmeldt bij Google Agenda met één Google-account en zich vervolgens bij Cisco Webex Meetings voor Google aanmeldt met een ander Google-account, en dan Vergadering plannen selecteert in het venster van Cisco Webex Meetings voor Google, wordt de agenda niet geopend en de geplande vergadering niet weergegeven, zelfs als de vergadering wel goed is gepland.

  • Als de instellingen van een persoonlijke ruimte van een gebruiker worden gewijzigd, worden die wijzigingen niet ook automatisch doorgevoerd in Cisco Webex Meetings voor Google. Wijzigingen in de instellingen voor vergadering in de persoonlijke ruimte worden gesynchroniseerd zodra de gebruiker de Chrome-browser opnieuw start of zich weer bij Cisco Webex Meetings voor Google of zijn of haar Webex-account via de Cisco Webex Meetings voor Google.

  • Wanneer de host een vergadering in een persoonlijke ruimte van Webex toevoegt aan zijn/haar Google Agenda, wordt een bevestiging weergegeven met het videoadres, maar genodigden zien dit videoadres niet. Mensen die zijn uitgenodigd kunnen echter wel het videoadres en de koppeling naar de vergadering zien in de uitnodiging.

  • In enkele gevallen wordt het venster van Cisco Webex Meetings voor Google niet volledig weergegeven. Als dit gebeurt, kan de gebruiker proberen te dubbelklikken op het pictogram van Cisco Webex Meetings voor Google in de Chrome-browser.