För att du ska kunna delta i ett Google Meet-möte direkt med OBTP måste du aktivera hybridkalendern.OBTP för Google Meet-möten stöds när Hybrid Google eller Hybrid O365 används som kalenderintegrering – inte vid användning av Exchange på plats.Observera att OBTP för Google Meet inte visas i Webex-appen.

Se till att även webbmotorn är på– om inte, följ stegen som beskrivs här för att slå på den.

Schemalägg en resurs i Google Kalender (OBTP)

För att skapa schemalagt möte och boka en enhet som en resurs öppnar du Google Kalender och lägger till en enhet som en resurs (rum). Se Google-dokumentationen för mer information.

Schemalägg en enhet i personligt läge i Google Kalender (OBTP)

Möten kan också schemaläggas för användare som har personliga enheter.Öppna Google Kalender och lägg till användaren under Lägg till gäster .Kalendertjänsten måste aktiveras på enheten, oavsett om det är Microsoft Exchange eller Google Kalender. Se Google-dokumentationen för mer information.


Om din enhet är kopplad till Webex Edge för enheter behöver du programvaruversionen CE9.14.3.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till sidan Enheter.

2

Välj Inställningar i det övre högra hörnet och navigera till Mötesleverantörer.Växla på Aktivera Google Meet.

3

Du kan lägga till en token för att aktivera Googles kompatibilitetstjänst.Detta gör det möjligt för användare att delta i mötet utan att vänta på att bli insläppta som gäst.Generera token den genom https://admin.google.com att följa Googles dokumentation och klicka på Skicka .Observera att du behöver en betald version av Google Workspace för att få den här token.